Sökning: "taxonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet taxonomi.

 1. 1. Así se dice - Så säger man : En studie om uttal och prosodi i digitala läromedel för spanskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linn Hällgren; [2021]
  Nyckelord :IKT-användande i språkundervisning; Blooms reviderade taxonomi;

  Sammanfattning : El presente trabajo tiene por objetivo investigar cómo se practica la pronunciación y la prosodia en las tareas orales de tres libros digitales de español como lengua extranjera (ELE). Para poder investigar eso se pregunta lo siguiente: ¿Cómo están formados los libros digitales de ELE? ¿Qué conocimientos y habilidades pueden adquirir los alumnos suecos a través de las tareas orales de los libros digitales? Se propone que la prosodia es un elemento fundamental en la adquisición de una lengua extranjera. LÄS MER

 2. 2. Olika läromedel - samma kurs? : En komparativ analys av läromedel riktade mot yrkesprogram respektive högskoleförberedande gymnasieprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Lundgren Mathilda; [2021]
  Nyckelord :Blooms reviderade taxonomi; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study is to scrutinize writing tasks in four different teaching materials for the subject English 5. The study shed light on the fact that a given book presumes a certain type of reader and the research questions are: What kind of writing tasks is there in the selected material? And what type of knowledge types and cognitive process levels are there? The study is based on Blooms revised taxonomy as a textual analysis and it shows that the writing tasks in the materials differ when it comes to cognitive complexion and type of knowledge. LÄS MER

 3. 3. Reviewing the Non-Financial Reporting Directive : An analysis de lege lata and de lege ferenda concerning sustainability reporting obligations for undertakings in the EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacqueline Björklund; [2021]
  Nyckelord :Non-Financial Reporting; sustainability; non-financial information; law; accounting; eu; eu-law; NFRD; Taxonomy; disclosure; Sweden; de lege ferenda; european green deal; disclosure regulation; Non-Financial Reporting Directive; SFDR; 2014 95; 2013 34; sustainable; icke-finansiell information; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; eu-rätt; gröna given; taxonomi; 2014 95; direktiv 2014 95;

  Sammanfattning : The Non-Financial Reporting Directive (“NFRD”),[1]is an important contributor to the European Union’s (EU) goal of creating a more sustainable future for all. By requiring large public-interest entities to report non-financial information relating to sustainability matters, the NFRD increases business transparency and gives stakeholders the opportunity to make more informed investment decisions, monitor corporate activities and initiate discussions based on current practices. LÄS MER

 4. 4. Progression i digitala läromedel : En studie av uppgifter i digitala läromedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Alexander Malmstedt; [2021]
  Nyckelord :Geografi; Progression; Taxonomi; Digitala läromedel; Utbildningsprogression;

  Sammanfattning : I denna studie har digitala läromedel undersökts och kategoriserats utifrån Blooms reviderade taxonomi. Syftet med studien är att ta reda på om läromedel har en progression samt hur detta kommer i uttryck. För att fånga in progressionen har Säfströms definition använts. LÄS MER

 5. 5. De ledbrutna gångarterna- En blick på scenkonstens rytmik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Tobias Sondén; [2020-05-20]
  Nyckelord :rytm; scenkonst; regi; musik; interaktiv;

  Sammanfattning : Denna text är ett försök till ett rytmiskt översättningsarbete. Jag har jobbat med bådescenkonst och musik i många år och har en distinkt känsla av att jag som regissör,skådespelare, dramatiker, musiker och kompositör jobbar med liknande saker. Att degrundläggande beståndsdelarna i mångt och mycket är gemensamma. LÄS MER