Sökning: "teacher agency"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden teacher agency.

 1. 1. Att lyssna in och ge tillbaka, och dela förundran tillsammans : En intervjustudie om förskollärares erfarenheter av att skapa fysiska miljöer utifrån barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Moa Johansson; Caroline Fridholm; [2024]
  Nyckelord :Children s view; children s agency; childhood sociological perspective; being becoming; the importance of the physical environment; influence; interest; curiosity; Reggio Emilia; Barnsyn; barns aktörskap; barndomssociologiskt perspektiv; being becoming; fysiska miljöns betydelse; inflytande; intresse; nyfikenhet; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka de erfarenheter förskollärare beskriver om skapandet av den fysiska miljön i förskolan utifrån barns intressen, nyfikenhet och undersökande i stunden. För att nå vårt valda syfte har vi utgått från följande frågeställningar: Vilka strategier använder förskollärare för att ge barnen inflytande över utformningen av den fysiska miljön i förskolan? Vilka utmaningar lyfter förskollärare att de möter i skapandet av fysiska miljöer i förskolan utifrån barns intresse och undersökande? Vi har valt att utgå från ett barndomssociologiskt perspektiv i studien, vilket inte enbart handlar om kunskapen om barn och barndom utan något som också bör förstås i relation till tid och rum. LÄS MER

 2. 2. Lärares perspektiv på studiebesök och gästundervisning inom samhällskunskapsundervisningen : Möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellinor Falk; [2024]
  Nyckelord :study visits; field trips; guest education; guest lectures; social studies; teacher perspective; studiebesök; gästundervisning; gästföreläsning; lärarperspektiv; samhällskunskap;

  Sammanfattning : One of the main purposes with the subject of social studies is, according to The Swedish National Agency for Education (Skolverket), to foster future democratically active citizens and one way to achieve this is to use study visits and bring guests to the social studies education. The purpose of this study was therefore to research teachers’ opportunities and challenges to organize and conducting study visits and guest education. LÄS MER

 3. 3. Exploring foreign language teachers’ professional agency in Romanian Public Secondary schools.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Camelia Dragomir; [2023-10-31]
  Nyckelord :teacher agency; ecological theory; foreign language teaching; accountability; professional development;

  Sammanfattning : Aim: This research aims to explore how seven foreign language teachers in a few urban public secondary schools in Romania understand and enact their professional agency and how contextual factors support or constrain its achievement. The purpose is to understand the ways in which the participants’ teaching philosophies and experiences inform their awareness and achievement of agency, what they perceive as the available contextual resources within contextual constraints, and how that reflects in their beliefs and professional aspirations. LÄS MER

 4. 4. Principals’ and teachers’ experience and strategies in handling student violence in secondary schools: Examples from Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hubert Nkongchu Njicha; [2023-08-07]
  Nyckelord :student violence; violent behaviour; secondary schools; principals; teachers;

  Sammanfattning : This study examines principals’ and teachers’ experiences in dealing with school violence in Sweden. Threats and violence in Swedish schools increased fivefold between 2013 and 2017, according to Sveriges Television. Statistics from the Work Environment Agency also revealed that school violence and threats have increased. LÄS MER

 5. 5. Hur formar AI undervisningen? Lärares uppfattningar om ChatGPT i biologiundervisningen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Johan Nyström; [2023-06-12]
  Nyckelord :Utbildning; Artificiell intelligens; AI; ChatGPT; biologilärare;

  Sammanfattning : On November 30, 2022, ChatGPT was launched, an artificial intelligence (AI) trained to analyze and generate text at a near-human level. The launch of ChatGPT has been described as a major advancement in AI-human interaction, and it can be used för various text-based tasks such as summarizing and translating texts, answering questions, or generating original texts based on user requests. LÄS MER