Sökning: "teacher cognition."

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden teacher cognition..

 1. 1. Teachers’ experiences and opinions of students’ second language anxiety in oral production tasks : A qualitative study of upper secondary school teachers’ cognition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Adis Tucek; [2021]
  Nyckelord :Oral production; anxiety; classroom climate; motivation; English as a second language; teacher cognition;

  Sammanfattning : The prevalence of the English language has enhanced the importance of both understanding and being able to communicate in English in different manners, such as orally. As this has become an important skill to master in school, it was of interest to research upper secondary school teachers’ beliefs and experiences concerning what constitutes pedagogically effective oral production assignments in the classroom, how the participating teachers work to reduce students’ anxiousness towards oral production in English, and how they plan and work towards a classroom climate that enhances students’ motivation towards oral production. LÄS MER

 2. 2. Google Translate in English Language Learning : A Study of Teachers' Beliefs and Practices

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Nickole Laird Eriksson; [2021]
  Nyckelord :machine translation; Google Translate; translation in language teaching; language teacher cognition; TILT; FOMT;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore upper secondary school English teachers' beliefs and practices for free online machine translation (FOMT) tools. It is believed that students are using these tools, but the focus of this study is to highlight what teachers think and how they are addressing FOMT usage by students. LÄS MER

 3. 3. Crisis online teaching during COVID-19 : Swedish upper secondary English teachers’ perspectives

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Sasha Nicole Stjernberg; [2021]
  Nyckelord :Crisis online teaching; online teaching; distance teaching; distance learning; TPACK; language teacher cognition; English teaching; professional development;

  Sammanfattning : During March 2020, Swedish upper secondary schools switched from traditional teaching to crisis online teaching due to the COVID-19 pandemic. There is a lack of research on crisis online teaching, but there is research on online teaching and English online teaching. LÄS MER

 4. 4. English learning in and ut of school : A qualitative study of upper secondary school teachers' cognition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Adis Tucek; [2020]
  Nyckelord :Second language acquisition and learning; extramural English; internal and external motivation; teacher cognition.;

  Sammanfattning : The prevalence of the English language in society today has made it possible for people to learn English in different situations and in different ways. Therefore, it was of interest to research upper secondary school teachers’ beliefs and experiences concerning how their students learn English in different situations in school and out of school and concerning their students’ motivation. LÄS MER

 5. 5. Form eller innehåll i SVA-undervisningen – Vad tycker lärarna? : en undersökning av uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hans Repo; [2020]
  Nyckelord :lärares uppfattningar; attityder; undervisning; svenska som andraspråk; fokus på form; fokus på innehåll; teacher cognition; kommunikativ kompetens;

  Sammanfattning : Studien undersöker SVA-lärares uppfattningar huruvida undervisningen ska fokusera på form – kunskaper i språksystemet, – eller på innehåll – kunskaper om hur språket används. Deltar i studien gör fyrtio lärare i högstadie- och gymnasieskolan. LÄS MER