Sökning: "teacher confidence"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden teacher confidence.

 1. 1. A CROSS-COUNTRY STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF INQUIRY-BASED AND TRADITIONAL DIDACTIC APPROACHES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kadir Isik; [2020-09-10]
  Nyckelord :Inquiry-based approach; traditional didactic approach; science instruction;

  Sammanfattning : Aim : In past decades, teacher practices in science teaching have changed from perceived traditional ways of teaching to more inquiry-based approaches. The driving force behind this change is the assumption of inquiry-based approach being more effective in terms of student science achievement than the traditional didactic approach. LÄS MER

 2. 2. EDUCATIONAL QUALITY AND EQUITY IN SOUTH AFRICA: EVIDENCE FROM TIMSS 2015

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ernest Mensah; [2020-09-09]
  Nyckelord :educational quality; educational equity; teacher quality; instructional quality; teacher qualification; teacher confidence; ocisoeconomic status; ; two-level structural equation modelling; TIMSS; South Africa;

  Sammanfattning : Aim:This study aims to investigate the relationship between teacher qualification and characteristics, teacher instructional quality, students’ family socioeconomic background, and student mathematics achievement with the South Africa data from TIMSS 2015.Theory:The dynamic model of educational effectiveness, proposed by Creemers and Kyriakides (2008) in understanding variables within each level and across different levels related (such as student-level and classroom-level), and Input-Process-Outcome (IPO) model, proposed by Goe (2007) was used as the theoretical framework which leads the selection of variables and was operationalized with the achievement and contextual data available in South Africa TIMSS 2015 data. LÄS MER

 3. 3. Dansundervisning inom idrott och hälsa : en kvalitativ studie av idrottslärares upplevelser av att undervisa i dans på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Olof Modén; [2020]
  Nyckelord :Dance; teaching and learning; experience; physical education; PE teacher; upper secondary school; Dans; undervisning; upplevelse; idrott och hälsa; idrottslärare; gymnasiet;

  Sammanfattning : Dance is represented in the main contents of the physical education curriculum in the upper secondary school but teaching dance can be a challenging task for PE-teachers because of large groups, student motivation, limited competence, lack of time or uncertainties of the benefits of dance. To gain more knowledge and possible solutions semi-structured interviews were performed with three PE-teachers, regarding their experiences of teaching dance. LÄS MER

 4. 4. Kontemplation i skolan : Ett pedagogiskt verktyg för lärande och stressreducering?

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Arash Sarahang; Mikael Berggren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka hur kontemplativa förhållningssätt kan integreras i skolan för att delsgynna inlärning, dels för att stärka elevernas psykiska hälsa. På vilket sätt kan ett kontemplativt förhållningssätt vara kopplat till elevers hälsa? På vilket sätt kan ett kontemplativt förhållningssätt vara kopplat till elevers lärande? På vilket sätt kan ett kontemplativt förhållningssätt implementeras i skolan iallmänhet och i idrott och hälsa i synnerhet? Metod Studien har utförts med en kvalitativ ansats där en forskare, två utbildningsansvariga personeri en organisation och två lärare intervjuades enligt en semistrukturerad modell. LÄS MER

 5. 5. Det avvaktande barnet i förskolan : En studie i hur förskollärare beskriver avvaktande barn samt sitt arbete att skapa relationer till dessa barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Hagberg; Annica Åhlén; [2020]
  Nyckelord :anknytning; avvaktande; förskola; förskollärare; otrygga; relationer; tillbakadragna; undvikande; attachment; social bond; preschool; preschool teacher;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att få insikt om hur förskollärare beskriver så kallade avvaktande barn, samt att få kunskap om förskollärares arbete att skapa relationer till dessa barn. Studien har haft en kvalitativ inriktning där semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem förskollärare. LÄS MER