Sökning: "teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 7528 uppsatser innehållade ordet teacher.

 1. 1. Democracy and Controversial Issues: Preparing students to become global citizens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofie Sandell; Neha Sharma; [2024-03-20]
  Nyckelord :demokrati; kontroversiella frågor; skolutveckling; ledarskap; democracy; controversial issues; school management; leadership;

  Sammanfattning : In an attempt to make tomorrow's generation more democratic and critically aware, Skolverket has given clear instructions of including discussions related to controversial issues in classroom teachings. The thesis has both teachers’ and students’ perspectives of how conscious they are about using this tool. LÄS MER

 2. 2. ”DET KAN TILL OCH MED FÖRSTÖRA LIV”. En kritisk diskursanalys om nyhetsmediernas framställning av sociala medier-kunnighet i samband med skvallerkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mikaela Pijpers; [2024-03-11]
  Nyckelord :Mediekunnighet; sociala medier-kunnighet; social media literacy; mediediskurs; skvallerkonto;

  Sammanfattning : This study deals with social media literacy by examining how media discuss the so-called rumor accounts on popular networking sites. This topic is relevant since this phenomenon first gained a lot of media attention back in 2012, with “Instagram-upploppen” making major headlines. LÄS MER

 3. 3. Barbie TM. Från Plastic Fantastic till Empowerment Chic: En Semiotisk Resa genom Barbies Reklamuniversum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elsa Dandanell; Maja Jansson; [2024-03-04]
  Nyckelord :Barbie; Barbie commercials; Barbie Semiotics; Feminism; Uppfostran Genus; Semiotik; Genussystemet;

  Sammanfattning : Exectutive summary Barbie is more than just a toy, she is a phenomenon. Consumers love her as much as others hate her. It has been argued that the doll is damaging young childrens views of themselves and setting them up for a future of striving to achieve impossible beauty standards. LÄS MER

 4. 4. Vårdnadshavare skolas in -en synvända i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zenitha Brahm; Katrin Feuerbach Wengel; [2024-02-27]
  Nyckelord :förskola; early childhood education; förskollärare; ECEC teacher; inskolning; introduction; samverkan; samarbete; cooperation; vårdnadshavare; caregiver;

  Sammanfattning : Denna studie gör anspråk på att närma sig viktiga faktorer för en god samverkan mellan förskola och hem. Det är en kvalitativ studie som analyserats på fenomenografisk grund och det fenomen som studeras är inskolningen, fokuserat på förskolans sätt att etablera en god samverkan. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik i stadsmiljö respektive på landsbygd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anny Pettersson; Camilla Hansson Everhagen; Hanna Andersson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; pedagogik; förskola; förskollärare; lärande; undervisning; lärmiljö; plats; outdoor education; preschool; preschool teacher; education; learning environment;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik på förskolor med tillgång till olika sorters närmiljöer. I studien fokuseras stadsmiljö respektive landsbygd för att undersöka om det finns några likheter och skillnader i hur förskollärare tar tillvara omgivande miljö i utomhuspedagogiskt syfte. LÄS MER