Sökning: "teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 13317 uppsatser innehållade ordet teachers.

 1. 1. NATURVETENSKAPENS KARAKTÄR OCH EPISTEMOLOGISK LEGITIMERING - Möjligheter till undervisning utifrån styrdokument och läroböcker

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johan Espenberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :upper secondary school; nature of science; justification of knowledge; textbook; curriculum; content analysis;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this master thesis is to examine the occurrence of nature of science (NOS), and the justification of scientific knowledge, in school science textbooks and curriculum documents for upper secondary school (year 10 – 12) in Sweden. There are a lot of research about science textbooks and NOS which tells us that the coverage and quality of NOS-content often are poor. LÄS MER

 2. 2. Using blended learning in a university-level environment

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Alexander Larnemo Ask; Emanuel Hedlin; Obada Al Khayat; Norbert Laszlo; Petter Blomkvist; Iris Agrell; Viktor Valadi; [2021-09-14]
  Nyckelord :blended learning; mastery-based learning; flipped classroom; introductory programming course; higher education;

  Sammanfattning : This thesis investigates how teaching methods within blended learning can be applied to a university-level introductory programming course at Chalmers University.The course in question is planned to be renewed, and its administrators are contemplating whether implementing blended learning could help in teaching programming. LÄS MER

 3. 3. Knowing a Thousand Formulas Is Not The Same as Knowing Mathematics

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Kajsa Wahl; [2021-09-07]
  Nyckelord :Conceptual knowledge; procedural knowledge; structural understanding; operational understanding; views; ways to study; levels of study;

  Sammanfattning : This research is about how students at different levels of mathematical studies view, understandand study mathematics. The research is based on two theories on mathematical understanding,James Hiebert and Patricia Lefevre’s (1986) theory on mathematical knowledge as divided intoprocedural knowledge and conceptual knowledge and Anna Sfards’ (1991) theory onmathematical understanding as the duality of structural understanding and operationalunderstanding. LÄS MER

 4. 4. Lärarens definition av ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. En intervjustudie med fem lärare om vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Terry Kindblom; [2021-08-27]
  Nyckelord :Classroom Management; Ledarskap; Klassrum; Grundskola; Socioekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad fem lärare på grundskolan 6–9 anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Studien är baserad på fem lärares åsikter, tankar, uppfattningar, erfarenheter och insikter angående vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Teachers`role and preception in cases of child sexual abuse in Nigeria

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Akinlabi Sunday Akinriyibi; [2021-08-17]
  Nyckelord :child sexual abuse; teacher´s role; sex education;

  Sammanfattning : Aim: This study is an advancement on previous knowledge to investigate teachers' understanding oftheir role in the cases of Child Sexual Abuse (CSA). It examines the child's protective initiative adopted in the school, and to understand the challenges teachers encounter when handling sexual abuse cases in Nigeria. LÄS MER