Sökning: "teaching collaboration professional development"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden teaching collaboration professional development.

 1. 1. Förmågor utvecklade genom projektarbete inom Teknik1 i förhållande till CDIO : Förmågor och färdigheter som utvecklas i förhållande till CDIO-modellen, genom projektarbete i gymnasiekursen Teknik1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Priya Ravindranath; [2021]
  Nyckelord :Technology 1; Upper secondary school; CDIO-concept; CDIO-syllabus; project work and group work; skills and capabilities; learning outcomes; student’s perspective; teacher’s perspective; Teknik 1; gymnasieskolan; CDIO-modellen; CDIO-kursplanen; lärandemål; projekt- och grupparbete; förmågor och färdigheter; elevperspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : I dagens värld har samhället blivit beroende av teknik och de flesta yrken använder teknik iolika konstellationer. Med alltmer teknisk utveckling har kompetenskraven och arbetsmetoderna förändrats. Det som tidigare upplevdes som ett ingenjörsmässigt sätt att arbeta har nu blivit ett allmänt sätt att arbeta. LÄS MER

 2. 2. Teacher collaboration and development in practice : An ethnographic approach to language teachers’ professional development in a university and an upper secondary school in Cuba

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Helen Salinas; [2020]
  Nyckelord :Professional development; communities of practice; expansive learning; collaboration; language teaching;

  Sammanfattning : By learning and developing continuously in practice, many teachers are trying to improve their teaching. In order to support this process, schools promote models of professional development (PD). Previous studies point out the educational system of Cuba as especially successful in the PD of their teachers. LÄS MER

 3. 3. Inkludering av barn med invandarebakgrund på fritidshemmet : En fallstudie om utmaningar och möjlighter på fritidshemmet

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Faezeh Nassiri; [2020]
  Nyckelord :inkludering; samverkan; relation; kultur; interkulturalitet;

  Sammanfattning : In this scientific essay, I reflect and investigate issues related to the inclusion of newly arrived students in the school. The writing process and my own reflections are my method for investigating and achieving results. In this study, I highlight a situation where a student opposes performing a task during a gym class at leisure. LÄS MER

 4. 4. Trollspö och mirakelkur eller arbete som förändringsagent : Yrkesrollen som speciallärare i praktik och teori

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Olofsson; Mirzeta Talic; [2019]
  Nyckelord :Special education; mathematical difficulties; degree; profession; mathematics; jurisdiction; relational perspective; categorical perspecitve.; Speciallärare; matematiksvårigheter; examensordning; profession; matematik; jurisdiktion relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera hur speciallärare med inriktning matematikutveckling och dess rektorer ser på speciallärarens roll och dess arbetsuppgifter i förhållande till examensordningen. Metodvalet vid genomförandet av studien var en kvalitativ metod i form av 10 intervjuer där 5 speciallärare med inriktning mot matematikutveckling och dess 5 rektorer medverkade. LÄS MER

 5. 5. Extensive collaboration in teachers for Education for Sustainable Development A study case of the Eco-Schools program

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Catarina Alves; Hernan Felipe Araya Pellegrin; [2019]
  Nyckelord :Education; Sustainability; Development; Communities; Practice; Communities of practice; Education for sustainable development;

  Sammanfattning : Education for Sustainable Development (ESD) has been stated as fundamental in regards to achieve the Sustainable Development Goals set by the UN. This exploratory research aims to contribute to getting more knowledge about how promoting and strengthening ESD in the secondary school level, particularly, through the role of teachers and the way they can be engaged, prepared and supported to deliver knowledge and experiences for effective learning experiences of their students. LÄS MER