Sökning: "teaching materials"

Visar resultat 1 - 5 av 634 uppsatser innehållade orden teaching materials.

 1. 1. EDUCATION FOR ROHINGYA DISPLACED CHILDREN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :H M Moniruzzaman; [2021-08-16]
  Nyckelord :Rohingya Refugee; Refugee Education in Emergencies; Temporary Learning Centre; Challenges and Potentials;

  Sammanfattning : Aim:As a legacy of forcible displacement from Myanmar, the ethnic Rohingya refugee children struggle for formal education in the world’s largest refugee camps (unregistered) in Cox’s Bazar, Bangladesh. Therefore, the study aims to explore the current education practices and the contexts of providing informal education in Temporary Learning Centre (TLCs) to the displaced Rohingya children by NGO-lead education sectors in Bangladeshi refugee camps. LÄS MER

 2. 2. Material auténtico y motivación - Una investigación cualitativa sobre alumnos de ELE en Suecia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Yasmin Gebran Quiñones; [2021-08-06]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : In the field of modern language learning, how to motivate students is constantly being under discussion. Among the significant aspects to consider are the pedagogical decisions that the teacher performs, including the type of planning, teaching methodologies and materials elected throughout the classes. LÄS MER

 3. 3. 85 bildlärares inställning till läroböcker i årskurs 7-9 - En kvantitativ studie med en komparativ analysmetod av Skolverkets rapport

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Louise Odén; [2021-03-26]
  Nyckelord :lärobok; läromedel; läromedelsforskning; bildundervisning;

  Sammanfattning : AbstractThis thesis has intended to investigate the role of textbooks in Swedish high schools in the artsubject. A quantitative method in the form of a survey has been used to answer the purposeand questions of this thesis. LÄS MER

 4. 4. Using Literature as a Teaching Medium in English Classes in Sweden  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lamar Aziz; [2021]
  Nyckelord :teaching fiction; language development; critical thinking; social and cultural awareness; English curriculum for secondary school.; Att undervisa skönlitteratur; språkutveckling; kritiskt tänkande; social och kulturell medvetenhet;

  Sammanfattning : There is a great tendency in using literature as a medium of language teaching because literature plays an essential role in developing the students’ language skills. It also helps them in acquiring cultural experiences and to attain a better understanding of the literary texts. LÄS MER

 5. 5. Att representera tal i decimalform : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare undervisar för att elever ska skapa förståelse för tal i decimalform genom olika representationsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Joshua Schultheiss; [2021]
  Nyckelord :tal i decimalform; representationsformer; representationer; matematikundervisning; lärare; förståelse;

  Sammanfattning : I kursplanen för matematik beskrivs att elever ska ges förutsättningar att tolka vardagliga och matematiska situationer genom att använda matematiska uttrycksformer. Begreppet uttrycksformer likställs i den här studien med representationsformer. LÄS MER