Sökning: "teaching methods"

Visar resultat 1 - 5 av 2233 uppsatser innehållade orden teaching methods.

 1. 1. ”Att blanda saft antar jag är kemi också” : Förskollärares uppfattningar om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolans kemiundervisning med barn 1–3 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Olsson; Linnéa Johansson; [2024]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication AAC ; Early childhood education; Pre-school Teachers’ Opinions; Chemistry education; Communication; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Förskolepedagogik; Förskollärares uppfattningar; Kemiundervisning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Många barn behöver alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att tillgodogöra sig undervisningen i förskolan. AKK kan därmed bidra till undervisningen av kemi, speciellt undervisning för de allra yngsta barnen. LÄS MER

 2. 2. Muren mellan skolan och fritidens engelska : Hur inkluderas extramural engelska i skolans engelskundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fatlind Berisha; [2024]
  Nyckelord :Extramural engelska; engelskundervisning; fritidsengelska och undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : This study explores the integration of extramural English in school teaching of English and use among students outside the classroom. With the growing exposure to English through digital media, a new concept of "prosumer" is being created, a role that students increasingly fulfill where they are active both as consumers and producers. LÄS MER

 3. 3. Att undvika eller omfamna kontroverser : En intervjubaserad studie om lärares förhållningssätt till att undervisa omIsrael-Palestina konflikten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nise Bilge; [2024]
  Nyckelord :Controversial issues; Israel-Palestine conflict; Teachers approaches; Social science studies;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how social science teachers teach about controversial issues with an emphasis on the Israel-Palestine conflict. The method applied is qualitative semi-structured interviews. The theoretical framework consists of Diana E. LÄS MER

 4. 4. Undervisning av evolutionsteorin : En studie om vanligt förekommande missförstånd och pedagogiska strategier för att främja elevers begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Erika Alfsson; [2024]
  Nyckelord :Conceptual understanding; Everyday concepts; Evolution; Misconceptions; Pedagogical strategies; Begreppsförståelse; Evolution; Missuppfattningar; Pedagogiska strategier; Vardagsföreställningar;

  Sammanfattning : Several studies have shown that many students have misconceptions and everyday concepts about evolution that prevent them from learning the theory of evolution. Previous research has also shown that biology teachers are not always aware of students’ difficulties or design education that challenges students’ conceptual understanding of evolution. LÄS MER

 5. 5. Kreativa lärproccesers påverkan och möjligheter i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sanna Wattengaard; Ida Vigren; [2024]
  Nyckelord :creativity; learning processes; mathematics; engagement; primary education; teaching methods;

  Sammanfattning : In this knowledge overview the purpose was to explore the impact of the creative learning process on teaching and how creativity engages the students in mathematics. Articles were collected to answer two main questions for the knowledge review (SAG). LÄS MER