Sökning: "teaching reading"

Visar resultat 1 - 5 av 1081 uppsatser innehållade orden teaching reading.

 1. 1. The Word for World is Forest : A multidisciplinary approach to teaching about genocide

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Marco Zalazar; [2023]
  Nyckelord :Genocide; Dehumanization; Peace Education; Le Guin; Cognitive Estrangement; Engaged Reading; Socratic Pedagogy;

  Sammanfattning : The current position proposed as a possible antidote to future human conflicts is to educate our students about the horrific consequences of past atrocities. To this end, this research paper will examine the possibilities of teaching the students to recognize and reject dehumanizing attitudes in society. LÄS MER

 2. 2. A Remote Kinship : Using Heart of Darkness to Promote an Anti-Essentialist and Anti-Racist Understanding of Race and Ethnicity in the EFL Classroom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rudy Lindberg; [2023]
  Nyckelord :Heart of Darkness; Race; Essentialism; Anti-essentialism;

  Sammanfattning : Heart of Darkness does raise several issues when used in a teaching context. For instance, the novella depicts the Congolese as primitive, animalistic, ignorant, and superstitious. Thus, it perpetuates racist tropes about Africans that unfortunately still exist today. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteraturens roll i NO-undervisning : Lärares syn på skönlitteratur i språk- och kunskapsutvecklande undervisning inom de naturorienterande ämnena i mellanåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alicia Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Language development; knowledge development; fiction; science subjects; Språkutvecklande; kunskapsutvecklande; skönlitteratur; naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning :  This study aims to investigate how four teachers work with fiction in science lessons and the teachers' views on whether fiction promotes the students' language- and knowledge development within the nature-oriented subjects. The study's two questions are: ·      How do the teachers in the study implement fiction in teaching within the nature-oriented subjects? ·      In what/in what ways do the teachers in the study believe that fiction can influence students' knowledge development in the nature-oriented subjects?  The study is based on Cummins four field model and the sociocultural perspective with a main focus on the connection between language and learning and the concept scaffolding. LÄS MER

 4. 4. La place des listes lexicales dans l’enseignement du vocabulaire en classe de FLE en Suède

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :François Joseph Nkounga; [2023]
  Nyckelord :FLE: Français langue étrangère; listes lexicales; vocabulaire; enquête;

  Sammanfattning : Language is an ideal tool that humans use to communicate with their fellow human beings. Thus, vocabulary plays a key role in learning French. Different methods are used in the classroom to accredit the teaching of foreign language vocabulary in middle school in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Vad är det som främjar läsutveckling i mellanåren?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emil Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :early readers; elementary school; reading ability; reading comprehension; reading development; reading strategies; scaffolding; teaching method;

  Sammanfattning : Samhällets krav på läskunnighet och att utveckla sin läsning samt vad vi som lärare kan göra för att främja elevernas läsutveckling har intresserat mig. Våra styrdokument kräver ett aktivt arbete med att låta eleverna utveckla sin förmåga att läsa och Förenta Nationerna samlar statistik över hur olika länders läskunnighet ser ut. LÄS MER