Sökning: "teaching rooms"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden teaching rooms.

 1. 1. Preceptors' and nursing students’ experiences of using peer learning in Primary Health Care settings : A qualitative study.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Taghrid Jassim; [2020]
  Nyckelord :Learning environment; Peer learning; Physical environment; Primary Health Care; Structured learning activities.;

  Sammanfattning : Background: There is a need for students to integrate theory with practice and there is an ongoing search for the best learning and teaching models in Primary Health Care settings. The aim of this study was to explore preceptors' and nursing students’ experiences of using peer learning during clinical practice in Primary Health Care. LÄS MER

 2. 2. Den nya timplanen för Idrott och hälsa : En studie om idrottslärares undervisning och arbetsbelastning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ludwig Anstrén; Victor Nauclér; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare upplever att den nya timplanen som implementerades från hösten 2019 påverkar samt kan komma att påverka deras idrottsundervisning och arbetsbelastning. På vilket sätt upplever idrottslärare i årskurs 7–9 att den nya timplanen påverkar deras idrottsundervisning? På vilket sätt upplever idrottslärare i årskurs 7–9 att deras arbetsbelastning har förändrats sedan den nya timplanen infördes? Hur tror idrottslärare i årskurs 7–9 att deras arbetssituation kommer att se ut när timplanen är fullt implementerad? Metod För genomförandet av studien valdes en kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. En skola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Rosanna Novo; [2018]
  Nyckelord :Skola; skolbyggnad; associativ skolmiljö; Hans Scharoun; tektonik; tegel;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete har jag ritat en skolbyggnad i vilken jag undersökt två ämnen - en associativ skolmiljö samt tektonik. För att sätta mig in den associativ skolmiljö har jag studerat Hans Scharouns arkitektur som betonar skolmiljöns sociala relationer och associationerna mellan individ och samhälle. LÄS MER

 4. 4. Tallskogens skolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anna Elinder; [2018]
  Nyckelord :Pine; nature; Tallskog; skola; natur;

  Sammanfattning : Kandidatprojekt i Arkitektur 15 hp. Skolan är placerad på en plats kallad Mälarängen söder om Stockholm. Tomten ligger mellan områdena Mälarängen, Bredäng och Fruängen och har ett stort naturområde aldelles utanför tomten. LÄS MER

 5. 5. Sjöängsskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Vilhelm Larsson Regnström; [2018]
  Nyckelord :school; elementary school; wooden architecture; henriksdalshamnen; hammarby sjöstad; pedagogy; learning; Skola; grundskola; träarkitektur; henriksdalshamnen; hammarby sjöstad; pedagogik; lärande;

  Sammanfattning : Detta projekt har ämnat att bevara de kvalitéer som projektplatsen Henriksdalshamnen har, vilket bland annat är dess siktlinjer, närheten till vatten och dess urbana karaktär. Platsens problem har varit den långsmala tomten och Värmdövägens buller. LÄS MER