Sökning: "teaching styles"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden teaching styles.

 1. 1. Differentiation in Practice? A Study on what Challenges English Teachers Face in Applying Differentiation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sandy Ny; Laila Amouri; [2023]
  Nyckelord :Challenges; differentiation; heterogeneous classrooms; inclusion; IDs individual difference; language acquisition; motivation; special needs learner; self regulation;

  Sammanfattning : Differentiation concerns teachers’ strategies and methods to design teaching in response to the natural variation in heterogeneous classrooms. In this study, it is looked upon as a method of inclusion in English teaching to enhance the students’ learning regardless of their levels. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares estetiska erbjudanden åt barn i lek. : Dramaverktyg som estetiska strategier med didaktisk potential i förskollärarstudenters lekundervisning i förskola.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Ylwa Andersson; [2023]
  Nyckelord :Preschool; play-based teaching; drama tools; aesthetic strategies and drama didactics; Förskola; lekundervisning; dramaverktyg; estetiska strategier och dramadidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to highlight preschool teacher students' descriptions of using aesthetic qualities as a strategy in play-based teaching with preschool children. Of interest to the study are the drama tools that are actualized in the implementation and those that address the children's initiatives in the process. LÄS MER

 3. 3. Bridging Entrepreneurship and Sustainability Education : Perspectives and Approaches from Swedish University Educators

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Sophie Jungbauer; Felix Bause; [2023]
  Nyckelord :Entrepreneurship education; sustainability education; pedagogies; Sweden; higher education; entrepreneurship; sustainability; sustainable development; innovation; sustainable development goals;

  Sammanfattning : Master thesis, Master of Science in Business Administration with specialisation in Entrepreneurship, Sustainability, and Social Change  Field of research: Business Administration, School of Business & Economics  University: Linnæus University, Växjö, Sweden Course code: 5FE06ESemester: Spring 2023Author: Felix Bause & Sophie JungbauerExaminer: Viktorija KalonaityteSupervisor: Marina JogmarkTitle: Bridging Entrepreneurship and Sustainability EducationSubtitle: Perspectives and Approaches from Swedish University Educators Background: Human-made climate change and its impact on humanity is one of the most severe challenges of modern times. Due to its complexity and global interconnectedness, it requires significant change and collaboration between different decision-makers. LÄS MER

 4. 4. Basen i kontrabasundervisningen : Hur talar kontrabaslärare i jazz- och improvisationsutbildningar om undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Martin Höper; [2023]
  Nyckelord :enskild undervisning; musikundervisning; jazz; kontrabas; musikdidaktik; improvisation;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka hur kontrabaslärare inom jazz- och improvisationsutbildningar talar om enskild undervisning på kontrabas, hur den traditionella metodiken för att lära sig att spela kontrabas inom den klassiska västerländska konstmusiken används i deras undervisning och vilka faktorer som påverkar deras val av undervisningsinnehåll. För att urskilja diskurser och faktorer i dessa olika lärares utsagor har enskilda kvalitativa intervjuer med fyra framstående lärare i jazzkontrabas på högskolor, folkhögskola och gymnasium genomförts och analyserats med hjälp av diskursteori. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Impact of Teaching Styles and Leadership Styles on Student Engagement in Higher Education Institutions in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Xiansong Huang; Dennis Marechal; [2023]
  Nyckelord :Student Engagement; Leadership Style; Teaching Style; Higher Education Institutions;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to explore the impact leadership and teaching styles have on student engagement in higher education institutions in Sweden. Additionally, this study aims to examine how the Covid-19 pandemic and the emergence of digital technologies have impacted student engagement. LÄS MER