Sökning: "teaching to the test"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade orden teaching to the test.

 1. 1. Skriv så du blir mätt : skrivundervisning i mätningarnas tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Joel Angmyr; Cecilia Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Critical literacy; gymnasiet; mångkulturella klassrum; skrivundervisning; standardiserade prov; teaching to the test;

  Sammanfattning : This literature review asks the following:  How is writing instruction realized in L1-classrooms (in the Swedish upper secondary school or its equivalent globally), considering standardized testing as a background factor? Standardized testing has become established in Sweden as one way to audit the school system and evaluate knowledge levels for the sake of guaranteeing an equitable education. However, standardized testing may influence the way in which classroom instruction is realized by teachers, as observed by Popham (2001). LÄS MER

 2. 2. Testbaserat lärande vs kontextueltt lärande : En interventionsstudie i ordkunskap i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Susanne Schlott; Mari Lundmark; [2024]
  Nyckelord :Ordförråd; ordinlärning; explicit undervisning; specialpedagogik; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Abstract  The purpose of this study was to investigate the effects of two different methods of vocabulary learning: retrieval practice and rich vocabulary instruction. The research questions were:  1.        What are the effects of retrieval practice and rich vocabulary instruction on word learning in grade 3 students? 2. LÄS MER

 3. 3. Att stimulera mellanstadieelevers lärande om fotosyntes med hjälp av en gestaltande aktivitet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Hartman Christian; Mattias Ågren; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study, we have focused on drama activity in relation to science education by having students participate in a drama activity that focuses on photosynthesis. The purpose of the study is to contribute with knowledge about how teachers can use design in their teaching for students to consolidate knowledge about photosynthesis. LÄS MER

 4. 4. Approximating Reasoning with Transformer Language Models

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Daniel Enström; Viktor Kjellberg; [2023-10-19]
  Nyckelord :natural language processing; nlp; automated reasoning; logic; inference; machine learning; transformers; language models; BERT; BART;

  Sammanfattning : We conduct experiments with BART, a generative language-model architecture, to investigate its capabilities for approximating reasoning by learning from data. For this we use the SimpleLogic dataset, a dataset of satisfiability problems in propositional logic originally created by Zhang et al. (2022). LÄS MER

 5. 5. EN STUDIE I MUNTLIG INTERAKTION - Spanska steg 5 och engelska 5 på lika villkor?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ana Álvarez Björk; [2023-09-28]
  Nyckelord :second language learning; explicit and implicit language learning; pair speaking test; GERS; Extramural English; Spanish as L2 in Sweden; English as L2 in Sweden;

  Sammanfattning : Aim: The aims in this essay are to provide a description of interactional competence in a pair speaking test in Spanish and English, level B1.2 in a Swedish context. The investigated interactions are made by 14 pairs of students in upper secondary school studying the subjects English 5 and Spanish 5. LÄS MER