Sökning: "teaching traditions in environmental education"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden teaching traditions in environmental education.

 1. 1. Miljöundervisningstraditioner i teknikläroboken : tillbaka till miljöundervisningens begynnelse…?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2019]
  Nyckelord :environmental education; teaching traditions in environmental education; sustainable development; content analysis; technology optimism; technology; textbook; miljöundervisning; miljöundervisningstraditioner; hållbar utveckling; innehållsanalys; teknikoptimism; teknik; lärobok;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och miljöproblem har alltmer blivit synliga på kontinenter och hav, men även i samhällsdebatter och media. Därav har media haft en påtaglig roll för rådande miljöskildring och miljösyn. LÄS MER

 2. 2. I kölvattnet av Dekaden : En undersökning om hur hållbar utveckling undervisas mot årskurserna 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linus Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :Sustainable development; ESD; pluralistic; education; grade 4-6; Hållbar utveckling; pluralistisk miljöundervisning; undervisning; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling som begrepp har sedan mitten av 1990-talet fått en starkare roll i samhället. Skolan är inget undantag och undervisning för hållbar utveckling ses idag som en av tre miljöundervisningstraditioner. LÄS MER

 3. 3. "Den här jorden lånar vi av våra barn." : En studie om olika lärares undervisning samt val av undervisningsmaterial om hållbar utveckling inom den ekologiska dimensionen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jeanette Molin Haag; [2017]
  Nyckelord :Undervisning för hållbar utveckling; miljöundervisningstraditioner; variationsteorin; ämnesövergripande;

  Sammanfattning : Abstract Title: “We borrow this earth from our children.” A study about teaching for sustainable development in the ecological dimension and teacher’s choice of teaching materials. LÄS MER

 4. 4. University Students as Change Agents? : A Comparative Study of the Role of Students in Higher Education for Sustainable Development in Germany and Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jan-Ole Brandt; [2016]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sustainability; ESD; Change Agents; Higher Education; Sweden; Germany;

  Sammanfattning : To readjust the direction of social development and to enable sustainable learning for students at all levels,international policy emphasises the necessity to transform education systems based on a whole institution approach. The idea of involving all stakeholders in the transformation of educational environments shifts the focus of research in connection to education for sustainable development (ESD) also towards the teachers and students as protagonists of didactic situations, in order to gain knowledge on their respective potential to contribute to the desired change of learning and teaching environments. LÄS MER

 5. 5. Miljöundervisningen i F-3 – svårt men fullt möjligt. Environmental education in primary school – difficult but fully possible

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ruben Higgins; Olof Thalberg Adegran; [2015]
  Nyckelord :LHU; F-3; lärare; miljöundervisning; möjligheter; undervisningstradition; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka yrkesverksamma lärares upplevelser av möjligheter och utmaningar i sin miljö- och hållbarhetsundervisning. Detta då vi genom egna erfarenheter genom reaktioner från vänner och bekanta eller i samtal med lärare under vår vfu uppfattat No-ämnen, där även miljö- och hållbarhetsundervisningen ingår, som för komplext och abstrakt för att kunna läras ut i åldrarna F-3. LÄS MER