Sökning: "team leader"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden team leader.

 1. 1. Hybrid Team Leadership - An exploratory study on leadership competencies and team performance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annika Malvela; Alexander Ström; [2022]
  Nyckelord :Hybrid team; Virtual team; Face-to-face team; Hybrid leadership; Leadership competencies; Team performance;

  Sammanfattning : RESEARCH AIM The aim of this study is to provide a deeper understanding in how leadership competencies are perceived to be important for hybrid team members team performance in both, a virtual and face-to-face setting. This, to investigate how different leadership competencies could be used by a hybrid team leader to manage the hybrid teams performance. LÄS MER

 2. 2. DET BÄSTA HAR INTE HÄNT ÄN : - En kvalitativ studie av hybridledarskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linnéa Jibbefors; David Ohrlander; [2022]
  Nyckelord :Digital leadership; leadership; teleworking; communication; information- and communication technology; digital communication; global teams; virtual teams; hybrid leadership and hybrid work; Digitalt ledarskap; ledarskap; distansarbete; kommunikation; informations- och kommunikationsteknik; digital kommunikation; globala teams; virtuella teams; hybridledarskap och hybridarbete;

  Sammanfattning : Date: June 1st, 2022  Level: Bachelor/masters thesis, Business Economics, 15 hp  Institution: EST – Economy, Society & Technology, Mälardalens University  Authors: Linnea Jibbefors, 1999-06-17, David Ohrlander, 1997-08-10.  Title: THE BEST IS YET TO COME - A qualitative study of Hybrid Leadership  Supervisor: Magnus Hoppe Keywords: Digital leadership, leadership, teleworking, communication, information- and communication technology, digital communication, global teams, virtual teams, hybrid leadership and hybrid work. LÄS MER

 3. 3. Optimering för lokal nedfasning av produktion på löpande band : En kvalitativ analys med heltalsprogrammering som riktmärke vid Scanias motormontering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Matilda Forsvall; Jasmin Hawas; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Scania genomgår för tillfället en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar. Med detta sker en rad ändringar inom Scanias motormontering, där raka- och V8-motorer monteras, provas och målas. LÄS MER

 4. 4. ATT ARBETA PÅ DISTANS: DEN MODERNA ARBETSPLATSEN : En kvalitativ studie om ett distribuerat team och deras kommunikation via IKT-verktyg

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johanna Holmgren; Signe Lageson; Ellen Johansson; [2022]
  Nyckelord :ICT; teleworking; remote working; telecommunication; Informations- och kommunikationsteknik IKT ; distansarbete;

  Sammanfattning : The overall development of the digitalization of workplaces has led to an increase in telework. Additionally, the recent Covid-19 pandemic along with following societal lockdowns and social distancing rules has led to a significant escalation of teleworking since workers had to relocate from their offices to their homes. LÄS MER

 5. 5. Att leda inom Polismyndigheten : Gruppchefers förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Sofia Johansson; Molly Bergström; [2022]
  Nyckelord :management; governance; the Police Authority; team leaders; resources; requirements; assignments; ledning; styrning; Polismyndigheten; gruppchefer; resurser; krav; uppdrag;

  Sammanfattning : Som gruppchef upplevs krav både under och ovanifrån samtidigt som bristen på resurser för att bemöta alla krav lyser med sin frånvaro. Syftet med denna studie är därför att studera gruppchefers upplevda förutsättningar och hinder i deras funktion för att fullfölja sitt uppdrag inom tjänsten som gruppchef för yttre verksamhet inom Polismyndigheten i Sverige. LÄS MER