Sökning: "team samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden team samverkan.

 1. 1. Operationssjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med kirurger intraoperativt – en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Johansson; Lisa Karlsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Intraoperativ omvårdnad; Intraprofessionella relationer; Kirurg; Kommunikation; Operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Healthcare injuries area problem in Swedish healthcare which leads to great suffering for patients and a great economical cost for the society. A factor that may lead to healthcare injuries is communication failures. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av interprofessionell samverkan både inom och mellan vårdnivåer för vuxna personer med diabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Olivia Bjelkenborg; Lisa Leijon; [2021-04-23]
  Nyckelord :Diabetes; vårdpersonals erfarenheter; samverkan; interprofessionell samverkan; multidisciplinär vård; vuxna personer med diabetes;

  Sammanfattning : Background: People with diabetes are cared for in primary care, secondary care and inpatient care. Within these levels of care there are a number of different professions, and in order to work for common goals in the care for people with diabetes, it is necessary with good collaboration both between levels of care and within the professions involved. LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 4. 4. Reflekterande Team - en väg för ökad dialog mellan elevhälsoteam och verksamhet? : Hur elevhälsoteam kan närma sig skolverksamheten genom Reflekterande Team som arbetsmodell

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Marina Öhman-Danforth; [2021]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Elevhälsa; Elevhälsoteam; Reflekterande Team; Samverkan; Fallstudie;

  Sammanfattning : Genom ett nära samarbete förväntas lärarna och elevhälsoteamet, EHT, gemensamt stödja elevernas utveckling och arbete i skolan. I skollagen anges att elevhälsan ska fokusera på förebyggande och hälsofrämjande arbete och att elevernas utveckling mot utbildningsmålen ska stödjas (SFS, 2010:800). LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar teamsamverkan vid akutmottagningar : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ulrica Schönander; Alexander Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :teamsamverkan; akutmottagning; omvårdnad; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Samverkan i team vid akutmottagningar är essentiellt för att främja en god, patientsäker vård. En fungerande teamsamverkan påverkas av flera faktorer. Syftet med litteraturstudien var att sammanställa faktorer som påverkar teamsamverkan vid akutmottagningar. LÄS MER