Sökning: "team"

Visar resultat 1 - 5 av 3995 uppsatser innehållade ordet team.

 1. 1. Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petter Bossius Klintenberg; Louise Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :cultural competence; social work; cross-cultural; communication; mental health;

  Sammanfattning : Several studies have shown that migration can have negative effects on the mental well being ofrefugees and asylum seekers. Asylum seekers and refugees is a heterogeneous group which makes itdifficult to draw general conclusions about their experiences and needs. LÄS MER

 2. 2. Att använda och anpassa ett kommunikationsstödjande observationsverktyg i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Natalie Hedvall; Holmblad Karin; [2021-02-08]
  Nyckelord :grundsärskola; ämnesområden träningsskola; icke-verbal kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; observationsverktyg; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate how a research-based communication-supporting observation tool could be used and adapted for compulsory school for children with severe learning disabilities, focusing on interaction and communication between staff and students with mainly non-verbal communication. The research questions were intended to answer how the tool could be adapted and why, and how the participants experienced the collegial learning meetings and their communication with the students before and after them. LÄS MER

 3. 3. Ambidextrous Leadership and Creative Team Climate for Innovativeness in Swedish Healthcare

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :David Palm; [2021-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to empirically test the relations betweenambidextrous leadership, individual innovative work behavior, and creativeteam climate for innovativeness in a Swedish healthcare setting. The sampleconsisted of medical professionals (n = 130) from seven differentdepartments in a regional Swedish hospital. LÄS MER

 4. 4. Förskola i förändring : En kvalitativ studie av hur förskollärares självidentitet påverkats av en förändrad yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lilly Engfeldt; [2021]
  Nyckelord :Förskolelärare; självidentitet; yrkesroll; rollgestaltning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den förändring som skett kring förskolläraryrket och de förväntningar som tillkommit fångades mitt intresse att undersöka denna yrkesgrupp. Min nyfikenhet för yrkesgruppen ledde till att jag ville ta reda på hur de själva ser på förändringen med yrket, i relation till sin yrkesroll och självidentitet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter som insjuknat i stroke : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ingrid Forssell; Anette Nyström; [2021]
  Nyckelord :Multidisciplinary team; Nurses experience; Nurse-patient relations; Stroke; Stroke rehabilitation; Multidisciplinära team; Sjuksköterska-patientrelationer; Sjuksköterskors upplevelser; Stroke; Strokerehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år insjuknar 25 000-30 000 personer i Sverige med stroke. Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkt och hjärnblödning som leder till syrebrist eller direkt skada i hjärnan. Hjärnskadorna kan leda till bestående eller övergående funktionsnedsättningar i varierande grad. LÄS MER