Sökning: "teamarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 765 uppsatser innehållade ordet teamarbete.

 1. 1. I vilken utsträckning får patienter brytpunktssamtal vid hjärtsjukdom jämfört med cancersjukdom - En registerstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Fredrika Rydelius; Petter Tollemark; [2023-10-04]
  Nyckelord :Brytpunktsamtal; palliativ vård; hjärtsjukdom; cancer; Svenska palliativregistret; palliativ värdegrund;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i utvecklade länder och palliativ vård bör erbjudas i livets slut. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som har till syfte att lindra lidande i livets slut. Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd. LÄS MER

 2. 2. FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKORS TRYGGHET VID VÅRDANDET AV PATIENTER MED INFEKTIÖS ENDOKARDIT

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Sivert; Maria Ringholm; [2023-06-28]
  Nyckelord :trygghetsfaktorer; sjuksköterskor; infektiös endokardit; teamarbete; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infektiös endokardit (IE) är en ovanlig men livshotande diagnos som ofta kräver lång behandling och vårdtid på slutenvårdsavdelning. Komplikationer kan uppstå och patienten kan hastigt försämras. Detta ställer krav på sjuksköterskan vars främsta ansvarsområden är att planera och leda omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Vilka faktorer har betydelse för sjuksköterskans identifiering av sepsis hos patienter på sjukhus? - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Hult; Louise Sandberg; [2023-06-28]
  Nyckelord :kompetens; vårdorganisation; personcentrerad vård; sepsis; septisk chock; screeningverktyg; sjuksköterska; symtombedömning; säker vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd utlöst av en infektion där immunförsvaret reagerar oproportionerligt och reaktionen blir så kraftig att den orsakar svikt av organfunktioner. Det är ett tidskritiskt tillstånd där identifieringen är av största vikt och dödligheten är stor världen över. LÄS MER

 4. 4. Operationsteamets erfarenheter av simulering för att träna icke-tekniska färdigheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Qwinth; Tove Nyström Johansson; [2023-06-28]
  Nyckelord :Crisis Resource Management; erfarenheter; icke-tekniska färdigheter; kommunikation; operationsteam; patientsäkerhet; simulering; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteam verkar i en riskfylld miljö. Operationssjukvården utgörs av komplexa samband mellan högteknologiska processer, vilket gör att operationsteam behöver samverka och prestera under utmanande förhållanden. För den kirurgiska patienten innebär detta ett flertal risker. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER VID SMÄRTLINDRING AV PATIENTER MED OPIOIDBEROENDE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Eklund; Sofie Wärja; [2023-06-27]
  Nyckelord :Sjuksköterska; opioidberoende; attityder; smärtbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioidberoende är ett sjukdomstillstånd som ökar världen över, vilket ställer högre krav inom hälso- och sjukvård. I samband med opioidberoende upplever personer smärta i olika utsträckningar som kräver behandling. LÄS MER