Sökning: "teambuilding"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet teambuilding.

 1. 1. Bristande kommunikation kostar!

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Georgina Gawriye; Kotchakorn Nilkam; [2018]
  Nyckelord :Partnering; Kommunikation; Partnering i byggprocessen; Byggprocess; Semistrukturerade intervjuer; Partneringsamarbete;

  Sammanfattning : Ett framstående samt återkommande problem i Sveriges byggindustri är då kommunikation brister mellan aktörerna, vilket kostar. Byggprocessens alla skeden tillsammans med ett stort antal aktörer är de två största anledningarna till missförstånd och försummad information. LÄS MER

 2. 2. Att skapa effektiva projektgrupper : med teambuilding som främsta verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Eklund; Emelie Nyström; [2017]
  Nyckelord :Team building; Project Manager; Effective leadership; Project group.; Teambuilding; Projektledare; Effektivt projektarbete; Projektgrupp.;

  Sammanfattning : In this essay we have investigated how team building can make a project group more effective towards reaching the goals of the project. With this question at issue we have interviewed a couple of project managers in the event industry that we believed was well suited for this research. LÄS MER

 3. 3. Indian nurses' experiences of caring for women exposed to gender-based violence : A qualitative study

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Laura Verina; Nicklas Wallin; [2017]
  Nyckelord :Gender-based violence; India; Nurses; Experiences; Caring; Könsrelaterat våld; Indien; Sjuksköterskor; Upplevelser; Vårda;

  Sammanfattning : Background: Men’s violence against women is a serious and extensive problem in the Indian society that affects the lives of these women entirely. The level of violence against women occur independent from all classes and ages. The estimated number of unknown cases is high and the uncertainty regarding number of victims is large. LÄS MER

 4. 4. Teambuilding - att bygga effektiva team på kort tid : en kvantitativ studie om effekterna av teambuilding

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kristin Tönne; Christine Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :Collaboration; efficiency; demand; control; conflict; communication; team; Samarbete; effektivitet; krav; kontroll; konflikt; kommunikation; team;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka hur en halvdags fysiskt aktiv teambuildingaktivitet påverkade ett arbetsteam.1. Kan effektiviteten och samarbetet hos ett team förbättras av en fysiskt aktiv teambuilding-aktivitet?2. LÄS MER

 5. 5. Hinder inom IT-stödd idéhantering

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Ismail Dökümcü; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innventia AB är ett forskningsinstitut och har sedan 1940-talet tjänat som ett kompetens- och forskningscentra för skogsindustrin. Brist på idéer har det inte funnits då det finns många kreativa forskare och idéer har alltid varit av största vikt för Innventias verksamhet. LÄS MER