Sökning: "teambuilding"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet teambuilding.

 1. 1. Utvärdering av en teambuildingsinsats effekter på teameffektivitet och ledarskattad teamprestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Eintrei; Tora Hansson; [2018]
  Nyckelord :team building; team effectiveness; team performance; behavioral processes; reflexivity; real team; job satisfaction; intention to leave; teambuilding; teameffektivitet; teamprestation; beteendeprocesser; reflexivitet; reella team; arbetstillfredsställelse; intention att sluta;

  Sammanfattning : Teamarbete (eng. teamwork) är förenat med positiva organisatoriska och individuella effekter, vilket kan förklara varför organisationer i allt större utsträckning vill genomföra teambuildingsinsater för att förbättra teameffektivitet och teamprestation. LÄS MER

 2. 2. Morötter, vänner & tillit- En studie om vad som styr volontärer på musikfestivaler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofia Johansson; Sanna Sand; Linnea Sirenius; [2018]
  Nyckelord :Festival; volontär; motivation; projekt; ansvar; verksamhetsstyrning; styrmedel; styrsystem; belöningssystem; teambuilding;

  Sammanfattning : Arbetskraften på svenska festivaler består till stor del av volontärer. Vid arbete med volontärer kan vissa problem uppstå, exempelvis att volontärer inte dyker upp till sina pass. Vilket i sin tur kan innebära en viss osäkerhet för projektet. LÄS MER

 3. 3. Bristande kommunikation kostar!

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Georgina Gawriye; Kotchakorn Nilkam; [2018]
  Nyckelord :Partnering; Kommunikation; Partnering i byggprocessen; Byggprocess; Semistrukturerade intervjuer; Partneringsamarbete;

  Sammanfattning : Ett framstående samt återkommande problem i Sveriges byggindustri är då kommunikation brister mellan aktörerna, vilket kostar. Byggprocessens alla skeden tillsammans med ett stort antal aktörer är de två största anledningarna till missförstånd och försummad information. LÄS MER

 4. 4. Att skapa effektiva projektgrupper : med teambuilding som främsta verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Eklund; Emelie Nyström; [2017]
  Nyckelord :Team building; Project Manager; Effective leadership; Project group.; Teambuilding; Projektledare; Effektivt projektarbete; Projektgrupp.;

  Sammanfattning : In this essay we have investigated how team building can make a project group more effective towards reaching the goals of the project. With this question at issue we have interviewed a couple of project managers in the event industry that we believed was well suited for this research. LÄS MER

 5. 5. Indian nurses' experiences of caring for women exposed to gender-based violence : A qualitative study

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Laura Verina; Nicklas Wallin; [2017]
  Nyckelord :Gender-based violence; India; Nurses; Experiences; Caring; Könsrelaterat våld; Indien; Sjuksköterskor; Upplevelser; Vårda;

  Sammanfattning : Background: Men’s violence against women is a serious and extensive problem in the Indian society that affects the lives of these women entirely. The level of violence against women occur independent from all classes and ages. The estimated number of unknown cases is high and the uncertainty regarding number of victims is large. LÄS MER