Sökning: "teamframträdande"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet teamframträdande.

 1. 1. Polisens yrkesidentitet och yrkesroll : Hur poliser i yttre tjänst skapar och formar sin yrkesidentitet samt hur de agerar i sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lina Hillgren; Josefine Appel; [2020]
  Nyckelord :social identitet; yrkesidentitet; yrkesroll; aspirantinstruktör; social position; teamframträdande; dramaturgisk lojalitet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa undersökning är att belysa hur yrkesidentitet skapas och formas hos poliser i yttre tjänst samt hur de agerar i sin yrkesroll. Vi har genomfört åtta individuella intervjuer med poliser som arbetar i yttre tjänst i Stockholms län. LÄS MER

 2. 2. "Det är högt i tak... Men" : En etnografiskt studie kring yrkesidentitet och normer inom en grupp boendestödjare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Jarebro; [2020]
  Nyckelord :Socialpsykiatri; Etnografi; informella verbala interaktioner; normer; ideologi; teamframträdande;

  Sammanfattning : Det finns fåtal studier från det socialpsykiatriska fältet som fokuserar på personalens interaktioner med varandra om sitt arbete. Denna studie undersöker dessa interaktioner på ett personalkontor i ett socialpsykiatriskt trapphusboende. LÄS MER

 3. 3. Samverkan i skarpt läge : En studie om samverkan i ett Barnahus samrådsgrupp, där skyldigheter möter möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Madeleine Sjöberg Rosén; [2018]
  Nyckelord :Barnahus; samråd; myndighetssamverkan; teamframträdande; samverkansfaktorer; handlingsutrymme; jurisdiktion; barnmisshandel; övergrepp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnahus är en verksamhet där myndigheter samverkar runt barn/unga och familj, då barn har farit eller riskerar att fara illa. Medverkande myndigheter är i detta fall socialtjänst, polis, åklagare samt barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER

 4. 4. Ledningsmötets funktioner i en kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Camilla Kårbø; [2017]
  Nyckelord :ledningsgrupper; offentlig sektor; meetings; management team och funktioner;

  Sammanfattning : Due to globalization and technical development, organizations continually need to change to be able to retain their competitive force. This highlights the need for formal management meetings to lead and develop the organization. LÄS MER

 5. 5. ”Om du backar bandet så har du det svaret” : Samtalsanalyser av intervjuer med Carl Bildt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Kristoffer Fransson; [2013]
  Nyckelord :Carl Bildt; samtalsanalys; intervjuer;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar och analyserar samspelet mellan utrikesminister Carl Bildt och journalisterna i tre medialt uppmärksammade intervjuer samt undersöker vilka strategier parterna nyttjar i dessa.I bakgrunden till uppsatsen presenteras begreppet politikens medialisering som är den process som förklarar varför journalistik och politik är så starkt beroende av varandra idag. LÄS MER