Sökning: "teater argument"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden teater argument.

 1. 1. ”Man använder drama alldeles för sällan, eller gör man det?” : En belysning av metoder inom drama som förskollärare använder för att utveckla förmågan till lärande hos barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tina Wiede; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Drama; Metod; Lärande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa vilka metoder förskollärare använder sig av för att ge barn förutsättningar att utveckla förmågan till lärande genom drama. Förskolans läroplan (Lpfö 98 2018) innehåller flera mål, bland annat drama, men inte några bestämda metoder. LÄS MER

 2. 2. De intellektuellas pajkastning : En kvalitativ undersökning av museidebatten 2016

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Elice Norrlin; [2017]
  Nyckelord :journalism; museum debate; culture; discourse analysis; rhetorical analysis; ideology; identity policy;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to qualitatively study how the argumentation appears in the museum debate from 2016 in the Swedish newspapers ”Svenska Dagbladet”, ”Dagens Nyheter”, ”Expressen” and ”Aftonbladet’” from a rhetorical perspective. Research was performed on two to three mounths worth of debate articles from 2016. LÄS MER

 3. 3. Artisten i vardagsrummet : Gränsöverskridande och samförstånd i det moderna genombrottets dramatik: Leffler, Benedictsson och Stéenhoff

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Maria Mårsell; [2010]
  Nyckelord :argumentation; the artist; Benedictsson; bourgeois; communicative action; conversation; Fraser; gender; Habermas; human action; Leffler; lifeworld; the Modern Breakthrough; public debate; Stéenhoff; system; theatre; argumentation; Benedictsson; borgarklass; Fraser; genus; Habermas; kommunikativt handlande; konstnären; Leffler; livsvärld; moderna genombrottet; borgerlig offentlighet; samtal; Stéenhoff; systemvärld; teater;

  Sammanfattning : Anne Charlotte Leffler, Victoria Benedictsson and Frida Stéenhoff were all part of the Modern Breakthrough in Swedish literature. By utilizing Jürgen Habermas theoretical works on communicative action, and Nancy Fraser’s supplementary reading of his theory, this essay makes clear that the authors’ struggle for an understanding and a rethinking of social norms in their plays Skådespelerskan (1873), Romeos Julia (1888) and Lejonets unge (1896) can be read as a contribution to the public debate. LÄS MER

 4. 4. Teater för försoning: Hur forumteater kan användas som metod för att främja psykosocial försoning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Irina Bernebring Journiette; [2008]
  Nyckelord :Försoning; Teater; Third space; Elicitive; Balkan; Theater theory and history; Teatervetenskap; Peace and conflict research; polemology; Freds- och konfliktforskning; Arts and Architecture; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Theatre is often seen as an act to entertain or provoke, however the main argument of this paper is that theatre also can be seen as a process to build peace. This study focuses on and explores how artistic processes, such as Forum Theatre developed by Augusto Boal, can be used as a method to promote psychosocial reconciliation in war-shattered areas. LÄS MER