Sökning: "teater förr och nu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden teater förr och nu.

  1. 1. Den politiska stjärnan : en annorlunda teoretisk uppsats om övergången från teatermetaforen till filmmetaforen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Johan Nordensvärd; [2003]
    Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Den som vill göra det lätt för sig och slippa läsa en uppsats väntar sig därmed med all rätt en trevlig sammanfattning av dess innehåll. Och det är just en sådan ni håller framför er i er hand. LÄS MER