Sökning: "teater politik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden teater politik.

 1. 1. SINNLIG (sensuous) in Beijing : towards an Artistic Ethnography

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Back Åsa; [2018]
  Nyckelord :place; encounter; senses; movement; artistic ethnography; documentary theatre; self and other; exoticism; representation; authenticity; freedom of expression; artistic freedom; China; Chinese theatre; plats; möte; sinnen; rörelse; konstnärlig etnografi; dokumentär teater; exotism; representation; autenticitet; yttrandefrihet; konstnärlig frihet; Kina; kinesisk teater;

  Sammanfattning : Projektet bygger på åtta veckors fältarbete på en oberoende teater i Peking våren 2017,baserat på antropologisk och konstnärlig metod. Det är ett försök att utveckla begreppet konstnärlig etnografi, samt tillämpa det praktiskt. LÄS MER

 2. 2. "We're none of us at peace" : Creating resistance through theatre

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Julia Hackman; [2014]
  Nyckelord :Freedom Theatre; Jenin; Palestine Israel conflict; resistance; nonviolence; theatre; applied drama; identity; narrative; politics; Frihetsteatern; Jenin; Västbanken; teater; identitet; narrativ; politik;

  Sammanfattning : This essay aims to begin to fill a potential gap in previous research when it comes to studying the political content of specific cultural practices, in this case the Freedom Theatre in Jenin. The theatre expressively refers to itself as a political theatre, calling themselves freedom fighters and places itself at the forefront of they call "cultural resistance". LÄS MER

 3. 3. En resa i betygsskalan : en studie av hur medieelever beskriver att bli betygssatta i de medie-estetiska ämnena

  M1-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Hammar Lovisa; [2014]
  Nyckelord :politics; society; grade system; grades; mark; summative grading; formative grading; ethnographic study; discourse analysis; discourse theory; esthetical program; self-image of the pupils; teacher profession; politik; samhället; betygssystemet; betyg; betygssättning; summativ bedömning; formativ bedömning; etnografisk studie; diskursanalys; diskursteori; estetiskt program; elevers självbild; läraryrket;

  Sammanfattning : Min tanke bakom undersökningen är att betygsättning och olika former av bedömningssätt är frågor lärare måste ta ställning till i utövandet av sin yrkesroll, från ett makt- och elevperspektiv. Som lärare har man makten att öppna respektive stänga dörrar för elever, då betyg blir avgörande för elevernas vidare utbildning. LÄS MER

 4. 4. De förtrycktas teater : Antanas Mockus arbete för samhällsförändring i Bogotá

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Åse Gullmarstam; [2010]
  Nyckelord :Augusto Boal; Antanas Mockus; teater; de förtrycktas teater ; Bogotá; samhällsförändring; pedagogik; konst; deltagande;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie utgår från det teoretiska ramverket om teorin och metoden 'de förtrycktas teater'. Augusto Boal formade 'de förtrycktas teater' utifrån tanken om att teatern skulle vara ett vapen för folket i förändring av samhällets strukturer och normer. LÄS MER

 5. 5. Kultur som regional tillväxtfaktor - betydelsen av kreativitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ingela Erneholm; [2005]
  Nyckelord :kreativitet; regional tillväxt; kultur; Florida; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Kultursatsningar motiveras idag samhällsekonomiskt med kulturens positiva externa effekter i form av kulturturism, multiplikatoreffekter och förbättringar av en regions image. Den här uppsatsen vill infoga ett nytt perspektiv i diskussionen om kulturens samhällsekonomiska nytta genom att lyfta fram den kreativitetshöjande potential som finns i de olika konstnärliga uttrycksformerna som musik, teater, litteratur, bildkonst, dans, o. LÄS MER