Sökning: "teater"

Visar resultat 1 - 5 av 423 uppsatser innehållade ordet teater.

 1. 1. Att växa i samtal- En studie i att samtala med sina skådespelarkollegor i en teaterensemble

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mira Andersson; [2021-02-08]
  Nyckelord :Samtal; Samtalsform; Teater; Interaktiv teater; Skådespelare;

  Sammanfattning : En studie i att samtala med sina skådespelarkollegor i en teaterensemble.... LÄS MER

 2. 2. Att växa i samtal, en studie i att samtala med sina skådespelarkollegor i en teaterensemble

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mira Andersson; [2021-01-21]
  Nyckelord :Samtal; Samtalsform; Teater; Interaktiv teater; Skådespelare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mångkulturalitet i förskolan : en studie med fokus på förskollärarnas arbetssätt med mångkulturalitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rondik Amedi; Shahed Shaker; [2021]
  Nyckelord :Multikulturalitet; förskola; förskollärare; barn; interkulturell pedagogik; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få djupare förståelse för förskollärarnas arbetssätt med mångkulturalitet på olika förskolor och på vilka sätt förskollärare gör barn med utländsk bakgrund delaktiga i aktiviteter på förskolan. I studien har en kvalitativ ansats tillämpats i form av semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare på två olika förskolor, där en av förskolorna är interkulturellt förskola medan den andra förskola består av en minoritet av barn med utländsk bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Klimatet, vår viktigaste berättelse : den (o)hållbara scenkonsten

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för scenkonst

  Författare :Annika Bromberg; [2021]
  Nyckelord :scenkonst; teater; kostymdesigner; scenograf; hållbarhet; klimatomställning; case study; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Denna undersökning har som övergripande syfte att undersöka vilka möjligheter scenografer och kostymdesigners har för att kunna arbeta med hållbarhet inom scenkonst. Studien fokuserar på att undersöka vilka konkreta verktyg scenkonstnärer, institutioner och branschorganisationer har till sitt förfogande idag och hur ett strategiskt hållbarhetsarbete kan läggas upp. LÄS MER

 5. 5. KONSTNÄRLIGA OCH KREATIVA UTTRYCKSFORMER SOM ARBETSMETOD I OMSORGSARBETET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Yu-Hsin Brenda Tsai; Annie Dabley; [2021]
  Nyckelord :Art; creativity; mental illness and mental disability. Art; creativity and recovery approach. Mental impairment; mental illness and expressive art.; Konst; kreativ; psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning. Konst; kreativ och återhämtning. Psykisk ohälsa och uttryckande konst.;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är en långvarig sjukdom som inte kan botas med enbart medicin (Bundensen m.fl. 2020). LÄS MER