Sökning: "teater"

Visar resultat 1 - 5 av 383 uppsatser innehållade ordet teater.

 1. 1. A pondering robot : How gestures can indicate loading in robots

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linette Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Waiting while computers and websites process and load information is a common occurrence and research shows that loading indicators can be used to elevate the user experience. Research on loading time for humanoid robots has so far mainly focused on the effects of auditory processing indicators or auditory processing indicators in combination with bodily gestures. LÄS MER

 2. 2. “Så som jag inte vill svika er kan jag inte heller svika mig själv” : Influencers användning av YouTube för att kommunicera i fråga om psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Cissela Larsson; Nadine Stofkoper; [2020]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; sociala medier; YouTube; influencer; diskurs; Bauman; bekännelsekultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen bygger på fallstudier av 17 YouTubevideor publicerade av fyra kvinnliga influencers med egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Syftet är att undersöka kommunikationen som ett uttryck för en ökad benägenhet bland offentliga personer att utnyttjar sina sociala kanaler för att tala om personliga upplevelser och hur detta påverkar diskursen kring psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Scenisk vitalitet. En relationell ingång i skådespelarkonsten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johan Svensson; [2019-06-07]
  Nyckelord :Teater; Scenkonst; Skådespeleri; Skådespelarmetod; Skådespelarkonst; Vitalitet; Relation; Relationell; Gestaltterapi; Medveten närvaro; Sårbarhet; Kontakt; Samspel;

  Sammanfattning : I mitt masterprojekt har jag undersökt hur jag som skådespelare med olika strategier aktivt kansträva efter en bärande livskraft i mitt sceniska arbete, en scenisk vitalitet. Med en stark betoningpå det relationella i skådespelarkonsten utgår jag från element såsom medveten närvaro, sårbarhet och emotionellt risktagande. LÄS MER

 4. 4. ”Giraffen får inte plats i cykelkorgen” : En intervjustudie om hur pedagoger på förskolor arbetar kring professionell teater och drama som en estetisk uttrycksform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Johansson; Nina Juréen; [2019]
  Nyckelord :Kultur; barnteater; drama; förskola; pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur pedagoger arbetar kring besök vid en teater samt hur de utövar drama på förskolan. Är det betydelsefullt för barn att få uppleva teater och drama? Detta är en kvalitativ studie där vi har utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. ”Man använder drama alldeles för sällan, eller gör man det?” : En belysning av metoder inom drama som förskollärare använder för att utveckla förmågan till lärande hos barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tina Wiede; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Drama; Metod; Lärande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa vilka metoder förskollärare använder sig av för att ge barn förutsättningar att utveckla förmågan till lärande genom drama. Förskolans läroplan (Lpfö 98 2018) innehåller flera mål, bland annat drama, men inte några bestämda metoder. LÄS MER