Sökning: "teater"

Visar resultat 11 - 15 av 376 uppsatser innehållade ordet teater.

 1. 11. Att tala eller inte tala, är det frågan? : En studie i användarupplevelser av att se teater med hjälp av talteknologi.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Axel Fjellborg; [2019]
  Nyckelord :Informatik; digital; medieproduktion; talsyntes; talteknologi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine if a service that directly translates actors dialogue into different languages during a theatre performance could lead to inclusion of a broader audience. A secondary aim is to examine what is demanded of a service like this in order to generate a good user experience. LÄS MER

 2. 12. Nöjesskattens betydelse för svensk nöjesindustri : En kartläggning av nöjesskatten och dess effekt på verksamheten Uddevalla Teater AB 1925-1939

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2019]
  Nyckelord :The Entertainment tax; excise tax; Nöjesskatt; nöjesskatten; nöjestillställningar; Uddevalla Teater AB; punktskatt;

  Sammanfattning : Hösten 1919 i Sverige tillsattes en skatt som skulle beskatta nöjestillställningar. Dess främsta uppgift var att indriva intäkter till kommunkassan. LÄS MER

 3. 13. Genom: Metod : En studie i radikala redovisningsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anna Kiander; [2019]
  Nyckelord :Presentations; art education; performativity; contemporary art; aesthetic learning processes.; Redovisningsformer; bildpedagogik; performativitet; samtidskonst; estetiska lärprocesser.;

  Sammanfattning : Traditionella redovisningsformer i grundskolans bildämne skapar sällan utrymme för lärande. Trots att bild är ett estetiskt ämne genererar ofta redovisningsformer ett passivt förhållningssätt gentemot det som eleverna redovisar. Att redovisa inför en grupp kräver kommunikativ kompetens, något som är utanför bildämnets kursplan. LÄS MER

 4. 14. Comparison between binaural reproduction methods for auditory distance perception in virtual reality

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Filip Brihage; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, virtual reality (VR) has become more common within the media industry and with its increasing popularity, spatial audio reproduction methods such as ambisonics have got more attention. But how humans perceive auditory events in VR is an ongoing research topic and there is a need for keep evaluating the reproduction methods used for it. LÄS MER

 5. 15. Hälsofrämjande teater - teater som prevention mot psykisk ohälsa bland studenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Katarina Andersson; [2019]
  Nyckelord :theatre; social work; creativity; preventive intervention; mental health; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mental illness in various shapes and forms is the new national disease. It’s increasing among young adults and is more commonly occurring among university students than the rest of the population. Studies show a correlation between mental illness and lesser study results and the interruption of studies. LÄS MER