Sökning: "teater"

Visar resultat 21 - 25 av 376 uppsatser innehållade ordet teater.

 1. 21. Lärocenter - publikt och privat

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Boardman; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet; lärocenter; kulturhus; gynmasium; stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Utformandet av programmet kring ett nytt lärocentret vid Slakthusområdet har tagit sitt avstamp i ett ställningstagande kring vad ett lärocenter kan vara. I detta projekt har har avskildhet för studier prioriterats, som en mer klassisk tolkning av studiemiljö, samtidigt som behovet av en kulturell och transparent mötesplats beaktats. LÄS MER

 2. 22. To be or not to be a theatre - The future of Brighton Hippodrome : An investigation of the roles of immediate stakeholders in the case of a building at risk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sanna Berglund; [2018]
  Nyckelord :conflicting interests; historic buildings; conservation; development;

  Sammanfattning : The research investigates those conflicting interests in the future for the Brighton Hippodrome theatre. The building is in a permanent state of disuse since it closed in 2006. It is in poor condition and is adversely affecting its surrounding environment. LÄS MER

 3. 23. Upplevda tal- och sångröstproblem : - en jämförelse mellan blivande musikalartister och amatörsångare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Linnéa Carlson; [2018]
  Nyckelord :Röstproblem; Talröst; Sångröst; Självskattning; Musikalartister;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Musikal är dans, teater och sång integrerat. De röstkrav musikalartisten har får anses exceptionellt höga. Nästan oavsett rösthälsa förväntas musikalartisten prestera under långa föreställningar med krav på röstkvalitet där både tal- och sångrösten belastas. LÄS MER

 4. 24. Den fjärde väggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Romedahl Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Historieberättande; Narrativ; Artificiella världar; Teater; Kallocain; Karin Boye; Fiktion;

  Sammanfattning : Ett försök att berätta en historia med hjälp av arkitektens verktyg. Projektet är en undersökning av vilken roll historieberättande kan ha inom arkitektur. Arbetet kan ses som en övning i att arbeta med arkitektur utifrån en historia. LÄS MER

 5. 25. En jämförelse av inspelningar gjorda med tidsskillnad och amplitudskillnadför lyssning i 5.1 i en hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Ingela Jönsson; [2018]
  Nyckelord :lyssning i 5.1; tidsskillnad; amplitudskillnad;

  Sammanfattning : Denna uppsats jämför vilken av två olika inspelningar som är att föredra då konsumenten lyssnar på musik i sitt hem med en 5.1 konsumentanläggning. Inspelningarna som jämförs är gjorda med amplitud- och tidsskillnad. LÄS MER