Sökning: "teaterhögskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet teaterhögskolan.

 1. 1. Att vara eller inte vara Eva Rydberg.- Undersökandet av det centrala i Eva Rydbergs arketypiska uttryck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :André Gatu; [2021-11-19]
  Nyckelord :Eva Rydberg; Komisk timing; Skådespelarmetod; metod; teater; revy; humor; skratt; rolig; lyssna in; undersökande; idol; barndomsidol; rörelse; fysiskt; röst; imitation; härma; mimik; flow; funny bones; rytm; Malmö; Fredriksdal; Skådespelarlinjen; scenskolestudent; scenskolan; teaterhögskolan; Göteborg; Artisten; Att vara eller inte vara; Rena rama ding dong; Kärlek och lavemang; André Gatu; Mora; Dalarna; Eva Johansson; Anne Jonsson;

  Sammanfattning : Jag utforskar min barndomsidol Eva Rydberg som jag fick träffa när jag var 8 år och som fortfarande väcker mitt intresse 20 år senare. Under mitt sista år på teaterhögskolan så stod det klart för mig att det var just detta som jag ville djupdyka i och göra ett undersökande kring. LÄS MER

 2. 2. Off Record: Analys av könade maktrelationer inom teaterhögskolans organisationskultur

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maja Widell; [2021-09-22]
  Nyckelord :Könade maktrelationer; organisationskultur; #tystnadtagning; The Male Gaze; teaterhögskolan; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how gendered power structure’s function within theorganisational culture of the Swedish Theatre Academy and how these structures are then reflected andrecreated within the professional world of theatre. Known risk factors that have shown to normalisesexual harassment in the theatre industry have been investigated in this study, using the experiences offormer Female theatre students as the primary case study. LÄS MER

 3. 3. Ett sätt att skapa fler normer på scenen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Erika Blix; [2014-07-17]
  Nyckelord :yat malmgren; yat- tekniken; movement psychology; rudolf laban; gender; svalbard;

  Sammanfattning : Jag har närmat mig Yat-tekniken ur en genuskontext för att se om det är möjligt att med den kunna göra mer medvetna val som skådespelare utifrån behovet av att inte följa den normativa bilden av vad en kvinna eller man ska vara, representera eller presenteras som på scenen. I mitt arbete har jag använt och undersökt Yat-tekniken som en möjlighet att se schablonen eller kategoriseringen i den vedertagna bilden av vad en människa ska vara. LÄS MER

 4. 4. Nu prövar jag det här så in i helvete. Konstnärliga strategier för en skådespelares arbete med en genusmedvetenhet i sin gestaltning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teaterhögskolan i Malmö

  Författare :Karin Harborg; [2014]
  Nyckelord :gestaltning; genusmedveten gestaltning; genus; Performing Arts;

  Sammanfattning : Intentionen med mitt magisterarbete är att bidra till att lyfta fram strategier för skådespelare så att de kan arbeta med sin gestaltning genusmedvetet. Arbetet består av en undersökning utfört genom teori, observation, intervjuer och praktisk tillämpning. LÄS MER

 5. 5. How light becomes performance space

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emilia Olofsson; Ingrid Swahn; [2013]
  Nyckelord :Space; lighting design; lighting designer; colour; set design;

  Sammanfattning : Det här är en text som är ett resultat av vårt examensarbete vi genomfört under den sjätte och sista terminen på scenproduktionsutbildningen på Malmö högskola. Texten och examensarbetet utgår ifrån frågeställningar som vi arbetat med under terminen i samband med att vi ljussatt två teaterföreställningar som satts upp av Teaterhögskolan i Malmös examinerande masterelever. LÄS MER