Sökning: "teatermodellen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet teatermodellen.

  1. 1. Den levande skyltdockan - en empirisk studie i butik

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Hilda Baer; Katarina Hansson; [2007]
    Nyckelord :butikskommunikation; marknadsföring; exponering; servicelandskap; teatermodellen; Trade; Handel; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vi fick inspiration till vårt uppsatsämne Butikskommunikation efter att ha tagit del av en konsumentstudie gjord av konsultbyrån Scandinavian Retail Center. Studien baseras på ca 40 stycken ”ute på stan” intervjuer med slumpmässigt valda konsumenter, män och kvinnor, mellan 15 och 60 år där frågan var: vad får dig att handla på impuls? I studien framgår det bland annat att personalens klädsel uppmärksammas av konsumenterna. LÄS MER