Sökning: "techne"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet techne.

 1. 1. LÄRARES LÄRANDE, REFLEKTION OCH TYSTA KUNSKAP

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christian Jerhov; [2018-08-25]
  Nyckelord :Kvalitetsarbete; skolutveckling; tyst kunskap; reflektion; The Three-level model of learning; handledning; aktionsforskning; episteme; techne; fronesis;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med undersökningen är att besvara frågorna ” Varför gör lärare som de gör i olika undervisningssituationer?” och ”Hur resonerar och tänker lärare kring sin egen undervisningspraktik under en period av förändring av undervisningen?” Svaren ska ge kunskaper om lärares lärande som kan utveckla organiseringen och planeringen av skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och kompetensutveckling för lärare.Teori:Studiens teoretiska bakgrund grundas i en tradition där lärares kunskap ses som en tyst och förkroppsligad kunskap vilken genom reflektion och handledning kan frigöras och omformas. LÄS MER

 2. 2. Hemtjänstpersonalens upplevelser kring äldre och deras alkoholkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Christel Hellström; Maria Reimer; [2018]
  Nyckelord :abuse; alcohol problems; elderly; elderly with alcohol problems; home care staff; knowledge; äldre; äldre med alkoholproblem; missbruk; kunskap; handlingsutrymme inom vård och omsorg; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : Intentionen med denna studie har varit att genom en kvalitativ metod undersöka huruvida personer som arbetar inom hemtjänsten i Malmö stad upplever och uppfattar mötet med äldre där det uppkommer problem för personalen i deras arbete på grund av att den äldre har konsumerat alkohol. Detta genom att intervjua åtta hemtjänstpersonal angående deras förutsättningar att leva upp till lagen och den nationella och den lokala värdegrunden i Malmö stad. LÄS MER

 3. 3. Konstens arete : Techne som dygd hos Platon i Den Mindre Hippias och Gorgias

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Theodor Hildeman Togner; [2018]
  Nyckelord :Platon; techne; arete; moral; Den Mindre Hippias; Gorgias; ändamålsenlighet;

  Sammanfattning : The most common question that scholars ask regarding the concept of techne in the Plato dialogues is if it is possible to understand arete, morale or the good, as a techne, that is, if arete kan be viewed as a knowledge, an ability or a skill. Is arete something that can be taught? In this essay I will explore this question from a reversed viewpoint, and try the claim that techne always in itself is an excercise of arete, inasmuch as the goal of a techne has to be the good, or ”what is best”, in order for it to be a techne for Plato at all. LÄS MER

 4. 4. Hur övar vi färdigheter? : Definitioner, strategier och drivkrafter till övning i praktisk kunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Helena Hagegård; [2017]
  Nyckelord :Övning; Praktisk kunskap; Repetition; Bildframställning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att öka förståelsen för det mångfacetterade begreppet övning och mer specifikt till övning inom ett praktiskt kunskapsområde så som bildframställning. Detta undersöks genom intervjuer med fyra personer som har erfarenhet av övning inom olika praktiska praktiker som konst, idrott, musik och finsnickeri. LÄS MER

 5. 5. Sluta flytta runt saker hela tiden! : En vetenskaplig essä om utmaningar i förskolans innemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Ingebrigtsen; [2017]
  Nyckelord :Preschool; Aristotle; episteme; techne; phronesis; Foucault; Reggio Emilia; the environment; the third educator; Förskola; Aristoteles; episteme; techne; fronesis; Foucault; Reggio Emilia; miljön; den tredje pedagogen;

  Sammanfattning : Title: Stop moving stuff around all the time! - A scientific essay about the challenges in the preschool indoor environment  My scientific essay is based on a series of events in which I believe that both I and my colleague was unprofessional and did not have the children’s best interest at heart. The events took place in my professional career as an unskilled educator. LÄS MER