Sökning: "technical difficulties"

Visar resultat 1 - 5 av 346 uppsatser innehållade orden technical difficulties.

 1. 1. OpenCourse: Gamification in Computer Science Education

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Gustaf Bodin; Elias Ekroth; Tobias Engblom; Filip Linde; Anwarr Shiervani; [2023-03-03]
  Nyckelord :Gamification; Education; Heuristic Evaluation; Desktop Application Development; Spelifiering; Utbildning; Heuristisk Utvärdering; Datorapplikationsutveckling;

  Sammanfattning : Academic degrees in computer science suffer from the highest dropout rates among universities. As a result, there is a lack of technical professionals, which could threaten the digital infrastructure. LÄS MER

 2. 2. Spatial Price Equilibrium in the World Natural Gas Market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linava Lahoni; Mattias Malmgren; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Characteristic for the world natural gas market is that the markets in different continents are not completely integrated. In some cases, this leads to exceptionally large price differences. There are two reasons for this; first the technical difficulties related to shipping natural gas, second the pricing mechanism of the natural gas market. LÄS MER

 3. 3. Teknikundervisningens bild av internet som system : Tematisk analys av läromedel för gymnasiekursen Teknik 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Magnus Hagström; [2023]
  Nyckelord :internet; teaching technology; technology didactics; technological literacy; textbook analysis; curriculum emphasis; educational focus; systems language; companion meanings.; internet; teknikundervisning; teknikdidaktik; läromedelsanalys; bildningsemfaser; bildningsfokus; systemspråk; följemeningar.;

  Sammanfattning : Teknik är nära sammanflätad med människan och internet med sin kraftfulla infrastruktur påverkar oss dagligen. Trots detta reflekterar vi sällan över det och beskriver systemet vagt och med grova förenklingar. LÄS MER

 4. 4. Clearly Calendar : Design för planering av ett neuroatypiskt liv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Nicki Edberg; Tove Myrestam; [2023]
  Nyckelord :Planning tool; Organization tool; Neurodivergent; Calendar; To-do list; Reminders; Inclusive design; Visual communication.; Planeringsverktyg; Organiseringsverktyg; Neuroatypisk; Kalender; Att göra-lista; Påminnelser; Inkluderande design; Visuell kommunikation.;

  Sammanfattning : Det är ungefär 1 300 000 personer i Sverige som är diagnostiserade med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som autism, adhd, dyslexi m.m. Det innebär svårigheter med bl.a. LÄS MER

 5. 5. Ämnet specialidrott : En kvalitativ studie om NIU-instruktörers uppfattning om lärande i ämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Victor Ericson; Emma Sandström; [2023]
  Nyckelord :Special Sports; Handball; Coaches; Teachers; Specialidrott; NIU; Handboll; Lärare; Instruktör;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen var att undersöka hur handbollsinstruktörer på NIU-gymnasier uppfattar ämnet specialidrott. Vidare var syftet även att undersöka betyg- och bedömningsprocessen i ämnet. LÄS MER