Sökning: "technical dimension"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden technical dimension.

 1. 1. Disseminating Nature-based Thinking across Local and Global Networks : the case study of Turin (IT), CONEXUS (H2020, grant agreement n. 867564)

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mariangela Pastorello; [2022]
  Nyckelord :Nature-based solutions; climate change adaptation strategies; urban planning; transformative learning; participatory communication; living labs; NBS projects; participatory governance; citizen science; European programmes;

  Sammanfattning : Nature-based Solutions (NBS) are currently considered among the most effective tools available to city administrations and urban planners to tackle the negative effects of climate change.This umbrella concept comprises a large set of different low-impact technical solutions that are inspired/supported, or copied, from nature. LÄS MER

 2. 2. Room for residential solar PV?: Exploring the socio-technical system narratives and barriers of the residential solar PV diffusion in Thailand.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Sawinee Galaputh; [2022]
  Nyckelord :Socio-technical systems; solar photovoltaics; adoption barriers; community solar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In working to reduce this increasingly intensified effect of climate change, one of the key strategies employed by different countries around the world is to reduce Green House Gas (GHG) emissions from the energy sector. As they are one of the biggest contributors, the strategies include the employment of different mitigation actions and fading away from the conventional fossil fuel source to a more renewable source of energy production. LÄS MER

 3. 3. Civila produkter i militärt bruk : Innovationers påverkan på stridseffekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Joacim Hallberg; [2022]
  Nyckelord :UAV; drönare; RPAS; metoder; effekt; stridseffekt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att medvetandegöra risker med användning av civila innovativa produkter i militära sammanhang, genom att analysera frågeställningen; hur påverkas arméns stridseffekt av civila innovativa produkter i militärt bruk? Studien har genomförts ur ett innovationsperspektiv där studiens frågeställning analyserats mot 8st påverkansområden. Det finns många exempel på, både vid internationell insats och i övning för nationellt försvar, kollegor som köpt utrustning de uppfattat tillför något, kompletterar ett funktionsgap eller bara för att det ser bra ut. LÄS MER

 4. 4. Facilitating leadership development with virtual reality : A qualitative analysis of the potential of virtual reality in leadership development

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jonatan Barriel; Tomas Witalis; [2022]
  Nyckelord :Virtual reality; VR; Leadership; leader development; Leadership development; Emerging technologies; Virtuell verklighet; VR Ledarskap; ledarutveckling; Ledarskapsutveckling; Framväxande teknologier;

  Sammanfattning : New technologies are continuously emerging, and as technology advances new applications are explored. One such application is in leadership development, an extension of leader development with a key differentiation being an inclusion of the collective as a dimension. LÄS MER

 5. 5. Developing and evaluating a style guide for chatbots deployed in a technical setting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Agnes Petäjävaara; [2022]
  Nyckelord :Chatbot; Communication style; Design style guide; Conversational Interface; Internal support systems; CUI;

  Sammanfattning : This study evaluates the perceived credibility of a technical chatbot based on its communication style - the way it interacts with its users embodied through text and emojis. A chatbot’s initial communication style was compared to a humble version. LÄS MER