Sökning: "technical installations"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden technical installations.

 1. 1. Investigation of Three-Phase Balancing Techniques : A Comparative Study of Different Solutions With Respect to Telecom Industry Needs

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Mahir Mahdee; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the telecom industry, one-phase rectifiers are commonly used in base stations and site power systems. The abundant of this one phase loads connected to the three-phase network where three-phase installations are required can enhance the amount of unbalances in the three-phase systems. LÄS MER

 2. 2. Utformning av självbedömningsverktyg för hållbarhetsinventering av förvaltningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Annika Held; Philip Johansson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; social hållbarhet; förvaltning; inventering; checklista; miljöcertifieringssystem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The subject sustainability is taking a great amount of spotlight in most debates of modern society. This time the focus is on business models and marketing as well as the influences that sustainable certification systems have within the building sector. LÄS MER

 3. 3. Putting a New Spin on Shipping

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :David Newman; [2020]
  Nyckelord :wind ship propulsion; Flettner rotor; human factors; technological innovation system; operational experience; Technology and Engineering; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This thesis concerns Flettner rotors, a wind propulsion technology for commercial shipping which has recently gained momentum due to its ability to reduce fuel consumption, and consequently CO2 emissions, in a polluting sector of industry. Flettner rotors are able to reduce average fuel consumption by up to 20% and can be operated on a wide variety of ship types and sizes through both retrofit and installations on new builds. LÄS MER

 4. 4. Material- och utformningsval för minskad klimatpåverkan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Christian Mattsson; Elias Odell; [2020]
  Nyckelord :Global uppvärmningspotential; Koldioxidekvivalent; Livscykelanalys; EPD; Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg; Klimatpåverkan; Äldreboende Global Warming Potential; Carbon dioxide equivalent CDE ; Life Cycle Assessment; Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg BM ; Climate Impact; Retirement home; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Att människan påverkar klimatet och att utsläpp av växthusgaser värmer planeten är ingen nyhet. Byggsektorn stod 2015 för 18 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och 2018 lanserade Bygg- och anläggningssektorn en färdplan för att nå en klimatneutral värdekedja tills år 2045. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Johan Jönsson; Alexandar Zaric; [2019]
  Nyckelord :Elkraftsanläggningar; drönarsystem; besiktningar;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. LÄS MER