Sökning: "technical writing"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden technical writing.

 1. 1. Utveckling av automatiserade designverktyg i AutoCAD och Excel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Maksymilian Mickiewicz; [2022]
  Nyckelord :AutoLISP; Visual Basic for Applications; AutoCAD; Excel; mjukvaruutveckling; AFRY;

  Sammanfattning : Dokumentation i form av tekniska ritningar och kretsscheman av olika slag är en viktig del av de flesta projekt. Många företag använder sig av olika CAD-program så som AutoCAD för att ta fram och bearbeta ritningar och kretsscheman. Ritningar brukar byggas upp av blockelement som innehåller attribut. LÄS MER

 2. 2. ”Det som gynnar den och den, gynnar dom andra också” : En kvalitativ studie om hur digitala verktyg påverkar elever i behov av extra anpassningar i deras läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Persson; [2022]
  Nyckelord :Digital tools; Extra adaptations; Reading and writing development; Language teaching; Digitala verktyg; Extra anpassningar; Läs- och skrivutveckling; Svenskundervisning;

  Sammanfattning : Det finns många olika sätt att möta elevers olika behov och att använda sig av digitala verktyg i sin undervisning är ett sätt. Därför syftar studien till att undersöka hur några lärare och speciallärare beskriver att elever i behov av extra anpassningar arbetar med digitala verktyg för läs- och skrivutveckling i årskurserna 1–3. LÄS MER

 3. 3. Naturorienterad-undervisning anpassad för elever med läs- och skrivsvårigheter : Vilka svårigheter möter elever med läs-och skrivsvårigheter i NO-undervisning och hur kan den anpassas därefter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Hantoft; Marielle Ringbrant; [2021]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; NO; Naturorienterad Undervisning; läsförståelse; anpassningar;

  Sammanfattning : Pupils` ability to learn and develop knowledge depends largely upon their literacy skillset. All school subjects have a certain language set that connect words and concepts to knowledge. LÄS MER

 4. 4. Displacing the Familiar

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Nils Rydell; [2021]
  Nyckelord :Digital Materiality; Glitch; Visual Communication; Digital Craft; Digital materialitet; Glitch; Visuell kommunikation; Digitalt hantverk;

  Sammanfattning : Displacing the Familiar is a practice-based research project focused around the exploration of digital materiality. This writing is intended to give the reader an exposé of the thought process that has emerged out of my crafting and practice. It also presents shorter technical insights and examples of software used. LÄS MER

 5. 5. Att "på ett lustfyllt sätt luras till att läsa och skriva" : En kvalitativ studie som undersöker lärares erfarenheter kopplat till iPad som ett läs-och skrivverktyg.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Amanda Jansson; [2021]
  Nyckelord :digital tools; iPad; primary school; reading learning; writing development; digitalt verktyg; iPad; lågstadiet; läsinlärning; skrivutveckling;

  Sammanfattning : In 2017, the Swedish government decided to implement digitalization in schools nationwide. The idea was that the school's digitalization would provide an opportunity to increase students' digital competence, knowledge development and equivalence. The iPad is a relatively new digital tool that is used in schools to a large extent. LÄS MER