Sökning: "technological complexity"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden technological complexity.

 1. 1. Analysis and improvement of material handling in a highly customized multi-variant product-based production system

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Arjun Balasubramaniam; Naga Lakshmana Naidu Navuluri; [2020]
  Nyckelord :“Highly-customized multi-variant production system”; “Lean logistics”; “Warehouse management system”; “Organizational culture”; “Production Management”;

  Sammanfattning : Twenty first century manufacturing is characterized by customer specific products. Customers expect greater differentiation in the products that companies offer to them, thus changing the whole landscape of production. Greater the variety of products being offered to customers, greater is the complexity of shop floor operations. LÄS MER

 2. 2. Blockchain Smart Contracts, the new rebar in the construction industry?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Björklund; Tim Vincze; [2019-07-02]
  Nyckelord :Blockchain; Smart contracts; Construction industry; Concrete industry; Supply chain management; Supply chain financing;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Riskhantering vid ett systembyte

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Lindgren Emma; Rosén Kajsa; [2019]
  Nyckelord :risk management; implementation risks; implementation; POS-system; cloud-computing; hotel industry;

  Sammanfattning : I och med den teknologiska utvecklingen som sker i dagens samhälle blir hotellbranschen mer digitaliserad. Riskhantering får därför en större plats i organisationer som implementerar POS-system. Då dessa system konstrueras på många olika sätt och varierar i komplexitet bildas risker. LÄS MER

 4. 4. Towards understanding internal knowledge exchange : A single case study

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Lukas Spreitzer; [2019]
  Nyckelord :Knowledge Management; Knowledge Transfer; Information and Communication Technologies; Internal Knowledge Exchange;

  Sammanfattning : Knowledge is a crucial resource in modern business environments. The proper management of an organization’s internal knowledge assets can lead to a sustainable competitive advantage. Literature on knowledge management has identified a large number of factors that influence the transfer of knowledge within organizations. LÄS MER

 5. 5. Tezpur University Smart Campus: Performance Optimization during Grid Outages using Demand Side Management

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Felix Sippel; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : he conditions of energy availability from different resources is depending on myriad factors like technological innovation, geographical prerequisites and market dynamics. In, microgrids, where often multiple energy resources are combined, managing only the generation side of the energy system is not always the most cost effective and sustainable approach. LÄS MER