Sökning: "technological development"

Visar resultat 1 - 5 av 1514 uppsatser innehållade orden technological development.

 1. 1. Ingredient-based Group Recommender for Recipes (IGR2)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :John Lindblad; Jonas Meddeb; [2022-02-16]
  Nyckelord :recommender systems; data science; user-generated content; contentbased filtering; singular value decomposition; recipes; food; group recommender systems;

  Sammanfattning : The number of food recipe options in modern society is vast and growing. While often being considered positive, the abundant options also lead to the so-called paradox of choice, i.e. that more options can lead to less happiness. LÄS MER

 2. 2. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Clara Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :utsäde; kulturspannmål; tillgång; allmänning; informella utsädessystem; föreningsallmänning; interaktiv samhällsstyrning;

  Sammanfattning : Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. LÄS MER

 3. 3. Visualizing potential for improvements in the information flow for road haulages : Exploratory case study on two Swedish road haulage firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Yones Khateeb; Mahmoud Atta; [2022]
  Nyckelord :Information flow; communication channels; haulage operation; inefficiency; root causes; Informationsflöde; kommunikationskanaler; vägtransportföretag åkeri ; Ineffektivitet; rotorsaker;

  Sammanfattning : Background: The understanding of the inefficiencies that the road haulages suffer from is more important than ever, specifically in today's society where the environmental problems and technological development are rapidly increasing. The perception of the inefficiencies could support road haulage firms to improve their operations. LÄS MER

 4. 4. Technology stack selection : Guidelines for organisations with multiple development teams

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Hugo Martinsson; Victor Svanqvist; [2022]
  Nyckelord :technology stack; software architecture; multiple development teams;

  Sammanfattning : When starting a new software project, selecting what technology stack to use is one of the most important decisions to make. Selecting a technology stack is a large part of the software architecture design, and the choice of the technology stack is crucial to get right since it can make or break a project and is usually hard and expensive to change in the future. LÄS MER

 5. 5. Kampen mellan medel och motmedel inom lufthot : teknikens påverkan på utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Axel Stenkilsson Hoff; [2022]
  Nyckelord :Air defense; technological advancements; means; countermeasures; Luftvärn; tekniksprång; medel; motmedel; utveckling;

  Sammanfattning : Under 1900-talet tog tekniken stora framsteg inom både flygande hot och luftförsvar bland såväl stridsflyg som radar och luftvärnssystem. Den här utvecklingen var en kamp mellan de medel som användes och de motmedel som fanns för att förhindra nyttjandet av dem. LÄS MER