Sökning: "technology spread"

Visar resultat 1 - 5 av 1109 uppsatser innehållade orden technology spread.

 1. 1. Borta bra men hemma bäst, eller? En fallstudie om hur ledarskap, engagemang och motivation förändrats under distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Bjärkling; Matilda Blomstrand; [2021-11-24]
  Nyckelord :Motivation; engagemang; ledarskap; distansarbete; kommunikation; lojalitet; delaktighet;

  Sammanfattning : In March 2020, Covid-19 reached Swedish borders, and the spread went from small to large inonly a few weeks. In April the same year, a large part of Swedish workforce was asked to work from home. LÄS MER

 2. 2. Simulating Human Movement Patterns in an Area : A Part of the Crowdmapper Project

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Rasmus Svanberg; Hampus Svensson; [2021]
  Nyckelord :Final Thesis Work; Human Simulation; Unity; Game Engine; Crowdmapper; Pandemic; Social Distancing; Computer Science; C-Sharp; C#;

  Sammanfattning : In 2019, the Covid-19 pandemic struck the world, creating a need for social distancing to stop the spreading of the virus. This report will discuss and cover how a simulation was implemented in the game engine Unity that simulates human movement-patterns, which in turn will help with spreading people out in public areas. LÄS MER

 3. 3. Work from Home - Information Security Threats and Best Practices

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Frida Carlsten; Erika Hultman; Douglas Erol Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Information Security; Work from Home; WFH; Best Practices; Security Threats; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the spread of the COVID-19 pandemic a majority of the workforce were compelled to start working from home. In conjunction with this sudden shift, threats concerning information security have reportedly increased, which organisations may not have been prepared for. LÄS MER

 4. 4. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Nyckelord :HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. LÄS MER

 5. 5. Färgtemperaturens påverkan på trivsel i bostadsområden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Joakim Laxmyr; [2021]
  Nyckelord :Outdoor lighting; Colour temperature; Light colour; Pleasantness; Safety; comfort; homely atmosphere.; Utomhusbelysning; Färgtemperatur; Ljusfärg; Trivsam; Trygghet; Komfort; Modernt; Hemtrevlig Atmosfär; Omgivning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en inblick i hur färgtemperaturen kan påverka personers trivsel i bostadsområden. Detta är för att få en förståelse om hur ljusets färgtemperatur påverkar personers trivsel, positiva eller negativa effekter och vilka skillnader som syns med det olika färgtemperaturerna. LÄS MER