Sökning: "tecken på intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden tecken på intresse.

 1. 1. Hur framställs migration och utlänningar diskursivt i statliga utredningar? Ur följderna av ”flyktingkrisen 2015”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Karin Edstam; [2021]
  Nyckelord :diskurs; diskursteori; kritisk diskursanalys; makt; migration; utlänningar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hösten 2015 kom 163 000 asylsökande till Sverige, en händelse som i folkmun kommit att kallas ”flyktingkrisen 2015”. Det inträffade under en tid när högerpolitiskt orienterade partier växte sig allt starkare i Sverige och fortsätter att göra så än idag. LÄS MER

 2. 2. Ledarskribent på 280 tecken : en studie på hur svenska ledarskribenter använder och påverkas av Twitter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Hila Stefansson; Anna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Ledarskribenter; Opinionsjournalistik; Sociala medier; Sociala medielogiken; Twitter; Transparens; Åsikter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar till att undersöka hur svenska ledarskribenter använder sig av Twitter och hur deras yrkesroll påverkas av plattformen. Twitter är en väl utbredd socialt medium och en viktig plattform för dagens digitala journalistik. LÄS MER

 3. 3. Postanestetiska komplikationer hos hund efter hemgång uppmärksammade av djurägaren : hur upplever djurägare kommunikationen med kliniken vid uppkomna komplikationer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Marklund; Emma Staf; [2021]
  Nyckelord :anestesi; beteende; hund; kommunikation; komplikation; postoperativ; problem;

  Sammanfattning : Postanestetiska komplikationer är något som förkommer hos våra hundar. Listan över potentiella komplikationer kan göras lång och beroende på vilken åtgärd som utförts kan olika typer av komplikationer tillstöta. LÄS MER

 4. 4. Lånad fantasi : Förskollärares uppfattning av barns bildskapande som språkfrämjandeverktyg i förskolans undervisning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Kedborn; [2021]
  Nyckelord :Barns bildskapande; barns språk; undervisning; samspel; fantasi; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar betydelsen av barns bildskapande (teckna, måla, lera mm.) för barns språkutveckling samt om och i så fall hur förskollärare använder sig av bildskapande som språkfrämjandeverktyg i sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. Laga syn : En komparativ studie av det yngre indelningsverkets avveckling i Skaraborg via torpsyneprotokoll åren 1845-1902

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Andersson Staf; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har följt skicken på soldattorp under det yngre indelningsverkets sista 50 år. Frågeställningen var om det gick att se att se någon förändring i torpens skick och kostnader för deras underhåll över tid, och i så fall hur? Hur påverkade i så fall det yngre indelningsverkets nedmonterande skicket på torpen? Källmaterialet har varit torpsyneprotokoll och platsen för studien har varit Höjentorps kompani på Skaraborgs regemente. LÄS MER