Sökning: "tecken"

Visar resultat 1 - 5 av 3079 uppsatser innehållade ordet tecken.

 1. 1. Prisbubblor på Sveriges bostadsmarknad: Om det existerar ett långsiktigt samband mellan svenska bostadsrättspriser och fundamentala utbuds- och efterfrågefaktorer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Lisa Axelsson; Kajsa Jonsson; [2023-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka om det finns tecken på en prisbubbla genom att studera om det existerar ett långsiktigt samband mellan bostadsrättspriser och fundamentala utbuds- och efterfrågefaktorer i Stockholms, Göteborgs och Karlstads kommuner under tidsperioden 2000–2021. Mellan åren 1996 och 2021 ökade de svenska bostadsrättspriserna med 800% vilket är betydligt mer i jämförelse med den ekonomiska levnadsstandarden som under 2000-talet endast ökade med 60%. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT PÅ AKUTMOTTAGNING IDENTIFIERA KVINNOR UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Staxäng; [2023-03-16]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Sjuksköterska; Identifiering; Akutmottagning; Omvårdnad; Erfarenhet; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje kvinna i världen har någon gång under sin livstid utsatts för våld utövat av en nuvarande eller före detta partner. Våld i nära relation innefattar ofta en kombination av till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som får allvarliga konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV ATT SCREENA FÖR VÅLD I NÄRA RELATIONER- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Forsman Frida; Lundbladh Cecilia; [2023-03-16]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; screening; sjuksköterska; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik visar att våld i nära relationer är vanligt förekommande bland vuxna individer i samhället och är därför ett utbrett folkhälsoproblem. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, eller sexuellt. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKOTERSKANS ERFARENHETER AV IDENTIFIERING OCH OMHANDERTAGANDE AV PATIENTER MED SEPSIS - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Ekvall; Fallström Ida; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterskors erfarenheter; sepsis; omvårdnad; identifiering; omhändertagande; symtom och tecken .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis ett livshotande syndrom, som karakteriseras av organdysfunktion till följd av ett felaktigt systemiskt immunsvar på infektion. Varje år drabbas omkring 49 miljoner människor globalt av sepsis, och dödligheten uppskattas till ungefär 22 procent. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKANS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN TIDIG IDENTIFIERING AV PATIENTER DRABBADE AV SEPSIS PÅ AKUTMOTTAGNINGEN

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Beckman; Angelica Lindqvist; [2023-03-15]
  Nyckelord :Sepsis; teamarbete; identifiering; sjuksköterskan; akutmottagningen; förutsättningar; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt förekommande inom vården att patienter drabbas av sepsis. Ett centralt problem är att patienternas ohälsa identifieras sent i vårdkedjan vilket leder till ett ökat lidande. LÄS MER