Sökning: "teckenspråk bilder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden teckenspråk bilder.

  1. 1. Undervisning i taluppfattning i grundsärskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Cecilia Bech; [2010]
    Nyckelord :Taluppfattning; särskolan; arbetssätt; funktionshinder; hjälpmedel; laborativ matematik;

    Sammanfattning : I denna studie undersöker jag hur fem pedagoger i särskolan anser att de undervisar i taluppfattning om de naturliga talen i matematik. För att få svar på detta har jag intervjuat fem pedagoger som arbetar i särskolan. Det jag kom fram till är att man inte använder sig av någon speciell metod i särskolan för att nå eleverna lättare. LÄS MER