Sökning: "teckenspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet teckenspråk.

 1. 1. TECKENSPRÅK ELLER TALAT SPRÅK? En litteraturstudie om språkutveckling och val av kommunikationsmedel för barn med cochleaimplantat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Rydz; Caroline Olofsson; Beatrice Holmqvist; [2019-06-14]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; Prelingual; Döv; Barn; Språkutveckling; Teckenspråk; Cochlear implants; Deaf; Child; Language development; Sign language;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to clarify how the language development in children withcochlear implants is affected by spoken language and different types of signed languageaccording to existing research, and to briefly look into how the CI-teams in Sweden workregarding this matter.Research method: The literature review is based on scientific studies published 2008–2018and found via PubMed, Scopus and Cinahl. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet i förskolan för barn med hörselnedsättning. En kvalitativ studie om hur personal i förskola arbetar med delaktighet för barn med hörselnedsättning i integrerade miljöer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Åsa Mellin; [2019]
  Nyckelord :integration; deaf; hearing loss; inclusion; participation; teacher; preschool;

  Sammanfattning : Integrering handlar om att försöka skapa ett samhälle för alla där individers olikhet inte ses som något problem. Begreppet har kritiserats då det anses fokusera på normalisering. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla ett ordförråd : En systematisk litteraturstudie om metoder för att utveckla ordförråd hos barn och elever med dövhet och hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Joakim Holmgren; Annie Goebel; [2019]
  Nyckelord :Dövhet och hörselnedsättning; utveckling av ord och begrepp; metod; tvåspråkighet; talspråkighet.;

  Sammanfattning : Barn med dövhet och hörselnedsättning får inte som normalhörande barn tillgång det talade språket automatiskt via hörseln. Ord och begrepp måste läras in på ett medvetet och systematiskt sätt för att denna elevgrupp inte ska komma efter i språkutvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Litteratursamtal i kontaktzonen : Praktik, identitet och språk i en teckenspråkig bokcirkel

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Zahra Zandieh; [2019]
  Nyckelord :Sign language; Group reading; Ethnography; Deaf culture; Literacy practice; teckenspråk; läsecirklar; etnografi; dövkultur; litteracitetspraktik;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis was to study literacy practices in a reading group of nine women discussing fiction in Swedish sign language. The following research questions were examined: What patterns of action have taken form in this practice and what meaning is attributed to these patterns? How can this reading group be understood in the light of Päivi Fredäng’s research on identity and cultural changes in the Swedish Deaf world? How do the participants handle using two different languages and modalities during the discussions, and to what extent can this be understood using Mary Louise Pratts concept contact zone? Finally, the last question aims to explore the reasons behind the very scarce number of reading groups in Sweden discussing fiction in sign language. LÄS MER

 5. 5. Betygssättning i särskolan : En intervjustudie med döva och hörselskadade elever i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jonathan Sikh; Paulina Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Betyg; dövhet; intellektuell funktionsnedsättning; kvalitativ studie och särskola.;

  Sammanfattning : Särskolan har länge präglats av ett omsorgsperspektiv (SOU, 2011:8). Detta var något som förändrades när särskolans nya läroplaner (Lsär11 och Gysär13) tillkom. Den nya läroplanen har en större betoning på kunskap istället för omsorg (Skolverket, 2013a). LÄS MER