Sökning: "teckenstorlek"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet teckenstorlek.

 1. 1. Associativ inlärning på internet: Hur teckenstorleken på livsmedelsnamn online bidrar till inlärning om koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Veronica Hage; Diba Vosta; [2018]
  Nyckelord :Associativ inlärning; koldioxidutsläpp; storleksförändring; teckenstorlek; insticksprogram.;

  Sammanfattning : Denna rapport analyserar användandet av ett insticksprogram som förstorade livsmedelsnamn i relation till dess koldioxidutsläpp. Mer exakt var det teckenstorleken av livsmedelsnamnen på en webbsida som förändrades i förhållande till den mängd koldioxid de släppte ut. LÄS MER

 2. 2. Layout och typografi i vetenskapliga artiklar : En kartläggning av konventioner gällande grafisk formgivning inom matematik, medicin och utbildningsvetenskap

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Nils Johansson; [2015]
  Nyckelord :descriptive graphic design; layout; typography; visual stylistics; conventions; research article; academic journal; deskriptiv grafisk formgivning; layout; typografi; visuell stilistik; konventioner; forskningsartikel; vetenskaplig tidskrift;

  Sammanfattning : En deskriptiv visuell innehållsanalys genomfördes med en korpus bestående av vetenskapliga artiklar från 30 topprankade tidskrifter jämnt fördelade på de tre disciplinerna matematik, medicin och utbildningsvetenskap, med syfte att undersöka om det fanns ett samband mellan tidskrifternas disciplintillhörighet och den grafiska formgivningen. Kartläggningen omfattade layout (bl. LÄS MER

 3. 3. Effekten av design och radlängd på en handhållen dator - designriktlinjer för presentation av text på ett litet skärmutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Per Larsson; Fredrik Tornéus; [2004]
  Nyckelord :Elektrnisk publicering; E-tidingar;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är en uppsats gjord på Programmet för Pedagogisk Mjukvaruutveckling vid Högskolan i Halmstad år 2004. Uppsatsen tar upp problemet med att presentera stora mängder text på små skärmar samt vad tidigare forskning framför om design mot dessa. LÄS MER