Sökning: "tecknade serier"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden tecknade serier.

 1. 1. Layout Analysis on modern Newspapers using the Object Detection model Faster R-CNN

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikaela Funkquist; [2022]
  Nyckelord :Document Layout Analysis; Newspapers; Object Detection; Faster R-CNN; Deep Learning; Dokument Layout Analys; Tidningar; Objektdetektering; Faster R-CNN; Djupinlärning;

  Sammanfattning : As society is becoming more and more digitized the amount of digital data is increasing rapidly. Newspapers are one example of this, that many Libraries around the world are storing as digital images. LÄS MER

 2. 2. Seriens förenklade uttryck : En poetisk studie av den tecknade seriens bildspråkliga uttryck

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Emil Liedholm; [2022]
  Nyckelord :serier serieroman bildspråk bildpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie granskar syftet med ett förenklat bildspråk i tecknade serier och föreslår samtidigt hur det förenklade bildspråket kan läras ut för att ge elever i bildämnet fördjupad visuell kompetens. Studien utförs genom användandet av en narrativ metod med fokus på poetik där sju serieverk analyseras med ett strukturalistiskt fokus på de beståndsdelar som skapar mening i det bildspråkliga uttrycket. LÄS MER

 3. 3. Esters rester, ett alter ego : En undersökning av självframställning i tecknade serier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Hannah Hellwig; [2021]
  Nyckelord :Ester Eriksson; serier; tecknade serier; självbiografi; självbiografiska serier; självframställning; självbild; alter ego.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur serietecknare gestaltar sig själva visuellt i sina verk. Där undersökningen utgår ifrån konstnären och serietecknaren Ester Erikssons seriebok Jag Esters rester (2017). Fokuset för analysen är huvudkaraktären Ester och hur Ester är en visuell representation av Erikssons självbild. LÄS MER

 4. 4. Chick Lit + Comic Lit = Sant? : En genreanalys av Jennifer Esteps Karma Girl

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anna-Stina Brassman; [2021]
  Nyckelord :Chick Lit; Comic lit; Jennifer Estep; genreanalys; genre; tecknade serier; intermedialitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tintin och framställningen av det främmande : En postkolonial analys av intermedialitet i Tintin au Congo och Tintin en Amérique.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Karolina Furberg; [2021]
  Nyckelord :Intermediality; The Other; Tintin; Stereotypes; Postcolonialism; Hergé; Textual Analysis; Comic Books.; Intermedialitet; Den Andre; Tintin; Stereotyper; Postkolonialism; Hergé; Textuell Analys; Tecknade Serier.;

  Sammanfattning : This essay examines through a postcolonial analysis of the intermedial aspects of comicbooks how stereotypes and depictions of the Other and the alien are formed in Tintin au Congo and Tintin en Amérique. The aim has been to call attention to the importance of the relationship between text and image to create meaning, as well as to gain a deeper insight into how different stereotypes are created and their function. LÄS MER