Sökning: "teckning"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet teckning.

 1. 1. Bildämnets syfte - då och nu : En studie av bildämnets förändring med avseende på syfte och tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Katarina Särnblad; [2024]
  Nyckelord :Bildämnets historia; bildämnets syfte; läroplaner; undervisningstid; teorier om kreativitet;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur ämnet bild har förändrats, från att ämnet infördes i skolan som teckning på 1800-talet till idag. Frågorna som ställs i studien är hur syftet med bildämnet har utvecklats, och hur undervisningstiden för ämnet har förändrats, sedan folkskolans införande. LÄS MER

 2. 2. Kan återvinning ske av en misstagsbetalning som gått åter? - Condictio indebiti i strid med 4:5 KonkL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wilma Mårtensson; [2023]
  Nyckelord :Obeståndsrätt; Civilrätt; Obestånd; Insolvens; Återvinning; Condictio indebiti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett misstag kommer sällan ensamt. En typ av misstag som har resulterat i en egen princip är misstagsbetalningar. En misstags-betalning kan uppkomma genom flertalet faktorer och kan inne-fatta olika belopp. Det som är gemensamt är att alla som begått en betalning av misstag vill ha sina pengar åter. LÄS MER

 3. 3. Det välvda planet: Etnografisk teckning som insamlingsmetod för medeltida valvmålningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Linda Morgan Kiibus; [2023]
  Nyckelord :ethnographical drawing; medieval painting; queer phenomenology; lines; methodology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Using a theoretical framework based upon the queer phenomenology of Sarah Ahmed as well as Maurice Merleau-Ponty’s Phenomenology of Perception, this study explores the process of translating medieval church murals to drawings. The study is based on my own drawings of two late-medieval church murals in Skåne, as well as 19th century ethnographer Nils Månsson Mandelgren’s drawings. LÄS MER

 4. 4. "En kompisteckning. För det är en teckning man gör tillsammans med sina kompisar" : En studie om social hållbarhet i en postmodern förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Daniel Carlbom; Jennie Carlbom; [2022]
  Nyckelord :Democracy; Preschool; Relations; Social sustainability; Demokrati; Förskola; Relationer; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar hur barn i en postmodern förskola samspelar och använder sig av olika material för att etablera en social hållbarhet. Vi börjar med att förklara begreppet hållbar utveckling, samt hur den ekologiska, ekonomiska och sociala aspekten av hållbar utveckling hör ihop. LÄS MER

 5. 5. Föräldraskap i Johan Tobias Sergels teckningar från 1700-talets andra hälft

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rebecca Matarasso; [2022]
  Nyckelord :Sergel; Johan Tobias; teckning; föräldraskap; faderskap; moderskap; familj; 1700- tal; upplysningen; Rousseau; Jean-Jacques; gustavianska eran; Gustav III; Gustav IV Adolf;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hovbildhuggaren Johan Tobias Sergels teckningar av samtida föräldraskap från 1700-talets andra hälft – en dramatiskt föränderlig period i Sveriges och Europas historia, präglad av upplysningsfilosofins omvälvande framväxt. Flertalet teckningar skildrar Sergels egen familj, och kung Gustav III i relationen till sonen och tronarvingen Gustav (IV) Adolf. LÄS MER