Sökning: "teenage girls"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden teenage girls.

 1. 1. Kan de metabola bieffekterna av läkemedlet olanzapin användas vid behandling av anorexia nervosa?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emina Koljic; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Olanzapin;

  Sammanfattning : Background: Anorexia nervosa is known as an eating disorder that is associated with significant low body-weight, self-starvation and food restrictions. It all usually starts with thoughts of a desire wanting to eat healthier and look thinner. LÄS MER

 2. 2. Hälsa för lärande, lärande för hälsa : En studie om elevhälsans arbete för hälsa och välmående

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maria Abrahamsson; Dorota Röstén; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; mental health; prevention mental health; promote mental health school; school; students health;

  Sammanfattning : Student health consists of several professions that together build a team with several professions. The team works to promote students' mental and physical health. The goal for student health is that all participating professions work together to ensure that all students feel involved, valuable and motivated to achieve the official school goals. LÄS MER

 3. 3. Vilken påverkan har Instagram på unga tjejers självidentitet? : En kvalitativ studie om hur sociala medier påverkar unga tjejers självidentitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Hanin Shaker; [2020]
  Nyckelord :Unga tjejer; sociala medier; självidentitet; Instagram;

  Sammanfattning : The impact of technology through social media has contributed alot to the world, changing the way we live our lives. This is because individuals have a continuous flow of information through mass media. Today, the social forum, Instagram has a major impact on the everyday lives of young girls. LÄS MER

 4. 4. Male nostalgia is a dead teenage girl : The romantic nostalgia of idealized traumatic female adolescence in Sofia Coppola’s The Virgin Suicides

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Tova Hirsch; [2020]
  Nyckelord :Teenage girls; female adolescence; nostalgia; perfect femininity; Sofia Coppola; girlhood; female trauma;

  Sammanfattning : The historic portrayal of the teenage girl in cinema as a mythical, sexual, hyper feminine and contemporary creature makes way for a specific but fairly common trope. Namely a trope where the teenage girl is used to elicit nostalgia and romance for the male protagonist, specifically because of her trauma and pain. LÄS MER

 5. 5. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Zambia - En kvalitativ innehållsanalys om frihets- och rättighetsimplementering för flickor, kvinnor och HBTQ-personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julia Langels; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; SRHR; Zambia; genus; implementering; stöd mellan fri-och rättigheter. Key words: Sexual and Reproductive Health and Rights; gender; implementation; supporting relations between Human Rights; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar hur Zambia rekommenderar och prioriterar att arbeta och implementera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter under 2018–2021. Vidare framgår om och hur fri-och rättigheterna stödjer varandras implementationsnivå i en landkontext som Zambia. LÄS MER