Sökning: "teenagers"

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade ordet teenagers.

 1. 1. Generation Z och förtroendekrisen - en studie om mediemisstro hos unga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Adin; Sara Höglund; [2020-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the study is to investigate how young adolescents aged 16 to 29 argues and motivates a distrust in the traditional news media.Theoretical framework: Institutional trust, Dunning Kruger effect, Uses and gratification, Confirmation bias. LÄS MER

 2. 2. Du måste ju kunna ta en smäll : En multimodal kritisk diskursanalys om konstruktionen av maskulinitet i ungdomsserien Eagles

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felicia Niclasdotter; Hanna Oledal; [2020]
  Nyckelord :MCDA; gender; masculinity; hegemony; public service; teenagers; stereotypes; MCDA; genus; maskulinitet; hegemoni; public service; svt; ungdomsserie; stereotyper;

  Sammanfattning : Studien “Du måste ju kunna ta en smäll” ämnar belysa och problematisera hur maskulinitet konstrueras i ett svenskt ungdomsprogram som sänts av public service. Uppsatsen undersöker konstruktionen av maskulinitet i den populära ungdomsserien Eagles som sändes 2019 på Sveriges television. LÄS MER

 3. 3. Actitudes de un grupo de adolescentes mexicanos hacia el lenguaje inclusivo : Alternativas al masculino genérico

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Valeria Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Grammatical gender; inclusive language; gender neutral language; non-sexist language; Spanish; Mexican teenagers; sociolinguistics; language attitudes.;

  Sammanfattning : Language and culture are deeply intertwined. Language reflects and influences the attitudes, perceptions and behaviors of its users. Therefore, the use of non-sexist language can contribute to achieving gender equality in society. This study focuses on the perceptions of a group of Mexican teenagers towards inclusive language. LÄS MER

 4. 4. Samspelet mellan det offentliga rummet och människors sociala liv - Fallstudie av artefakter och appropriation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Isabella Sonesson; [2020]
  Nyckelord :Möten; social hållbarhet; offentliga rum; artefakter och appropriera;

  Sammanfattning : Att utforma och designa fysiska miljöer utifrån människans behov är något som forskare och arkitekter har experimenterat med i århundraden. Offentliga rum finns överallt där människor finns och kan innebära bland annat parker, stråk, torg och så vidare, till en plats minsta artefakter i form av vanliga bänkar. LÄS MER

 5. 5. Let’s go to the frukost : – A case study of a teenage influencer’s use of English in a Swedish-language YouTube channel.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Veronica Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Code-switching; English; Swedish; adolescents;

  Sammanfattning : From the perspective of an English teacher, the way students communicate in English is a point of interest. For the last half a century, the English language has had and continues to have, a major influence on our language. For teenagers, code-switching (CS) between the languages, for specific words or phrases, has become natural and effortless. LÄS MER