Sökning: "tegel"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet tegel.

 1. 1. ”DRIVE BY-SKJUTNINGAR MED KALASJNIKOVS OCH GRANATER - EN TIDSFRÅGA"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Andersson; Emma Tegel; Emilia Gräntz; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; massmedia; medieeffekter; moralpanik; stämpling;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genomföra en kritisk diskursanalys av 25 stycken tidningsartiklar för att studera hur skjutningarna i Malmö under år 2018 porträtterats i massmedia. Av centralt intresse är den mediala retoriken i diskurserna mot bakgrund av risker med medieeffekter kopplade till stämpling och moralpanik. LÄS MER

 2. 2. Öppningsbara fönster utan karm i liv med skalmursfasad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Holst; John Otto Nyström; [2019]
  Nyckelord :Windows; facade;

  Sammanfattning : Målet med studien är att finna en lösning och skapa en konstruktion vars arkitektoniska uttryck skall medföra ett öppningsbart fönster utan karm som skall ligga i liv med fasadens yttre sida. Det som beslutades i ett tidigt skede av examensarbetet var att typväggen skulle vara en skalmur. LÄS MER

 3. 3. Konceptuell design av elektriskt flygplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Teo Rizvanovic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våren 2019 skulle studenterna som tog sin kandidatexamen inom flyg på KTH ta fram ett eldrivet flygplan för att undersöka hur sannolik en elektrisk framtid inom flygindustrin är. Flygplanet som tagits fram i denna rapport är ett eldrivet flygplan i klassen mindre privata flygplan. Målgruppen för planet är politiker och entreprenörer. LÄS MER

 4. 4. Hillefors grynkvarn : En studie i industriell arkitektur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Svensson; [2019]
  Nyckelord :industriarkitektur; kvarn; havregrynstillverkning; paternosterverk; maskinpark; industrianläggning; kulturarv; byggnadsminne;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en studie i industriell arkitektur och då specifikt Hillefors grynkvarn. Mitt syfte är ta reda på hur den exteriöra arkitekturen har anpassats och formats efter kvarnens inre verksamhet och geografiska läge. LÄS MER

 5. 5. Verifiering av beräkningsmodeller för valvbågar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Filip la Fleur; Gustav Lydén; [2019]
  Nyckelord :Arches; Vault; Masonry; Brick; pressure line analysis; graphic static; hydraulic mortar; Valvbågar; Valv; Murverk; Hydrauliskt kalkbruk; Tegel; Trycklinjeanalys; Grafisk statik;

  Sammanfattning : Valvbågar är frekvent förkommande bland historiska byggnadsverk, då det är en gammal byggnadsteknik som tillämpats i flera tusen år. En metod att analysera och dimensionera valvbågar med är trycklinjeanalys. LÄS MER