Sökning: "tegel"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet tegel.

 1. 1. En jämförelse mellan fyra fasadmaterial för ett flerbostadshus med avseende på klimatpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jens Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en femtedel av de inhemska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Som ett led i att minska klimatpåverkan från byggsektorn och öka medvetenheten om vilken betydelse olika materialval i byggskedet har för miljön avser regeringen att från den 1a januari 2022 införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. LÄS MER

 2. 2. Urban mining - Återvinning av byggnadsmaterial i främre Boländerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Disa Ekholm; Alice Hallberg; Ellen Stenlund; Johan Wallsten; Sara Westerström; [2020]
  Nyckelord :Urban mining; Hållbarhetsmodell; Återvinning; Återanvändning; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : Boländerna är ett äldre industriområde i sydöstra Uppsala som ska omvandlas till en ny stadsdel. Med detta har frågan om utnyttjande av redan befintliga byggnadsmaterial i området uppmärksammats. LÄS MER

 3. 3. Materialval : återanvändning av markmaterial

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Iman Abusharar; [2020]
  Nyckelord :markmaterial; betong; tegel; natursten;

  Sammanfattning : Grunden till detta arbete är att utveckla en förståelse för hur betong, tegel och natursten fungerar i våra utemiljöer och hur dessa kan återanvändas. För att kunna påverka materialvalen i våra offentliga miljöer behöver entreprenörer, beställare och projektörer som har möjligheten att påverka börja göra det och hitta lösningar för att få det att fungera hållbart och ekonomiskt. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan för ytterväggar i träbyggnadssystem ur ett livscykelperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erika Johansson; [2020]
  Nyckelord :Byggsektorns miljöberäkningsverktyg; driftskede; IDA ICE; klimatdeklaration; klimatpåverkan; livscykelperspektiv; produktskede;

  Sammanfattning : Att bygga hållbart blir allt viktigare runt om i världen och i Sverige är bygg- och fastighetssektorn en bidragande orsak till de inhemska utsläppen av växthusgaser, närmare bestämt står sektorn för cirka en femtedel. Driftskedet är det skede som länge utpekats bidra mest till klimatpåverkan sett till en byggnads livscykel, men klimatpåverkan från produktskedets har börjat belysas allt mer. LÄS MER

 5. 5. Anteckningar om tegel

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Erik Hidemark; [2020]
  Nyckelord :design; industrial design; brick; playground; gothic architecture; imagination; ruins; sintering; storytelling; Haga Tegerlbruk; tegelindustri; tegel; offentlig utsmyckning; historieberättande;

  Sammanfattning : How can I portray history so that it becomes bodily experienced? This work aims to, with contemporary addition to a site with significant historical value, investigate haptic understanding and the bodily experience of a material. In my memory the brick is hard, cold, sharp and heavy. LÄS MER