Sökning: "teism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet teism.

 1. 1. Gudomlig enkelhet : en inte så enkel gudssyn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Gabriel Stråhlman; [2022]
  Nyckelord :gudomlig enkelhet; abstrakta objekt; tidlöshet; aseitet; suveränitet; Dolezal; Plantinga; teism;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka huruvida läran om gudomlig enkelhet, som säger att Gud är absolut enkel utan någon form av distinktion, är den mest giltiga och rimliga gudssynen i förhållande till kristen teism, som säger att Gud existerar nödvändigt, är maximalt fullkomlig och en yttersta orsak till all skapad existens. Detta görs genom att analysera ett argument för läran om gudomlig enkelhet som det presenterats av James E. LÄS MER

 2. 2. Teism, naturalism och enkelhetsprincipen : En analys av två konkurrerande världsbilder och deras enkelhet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Fernando Vasquez; [2019]
  Nyckelord :theism; naturalism; simplicity; probability; background knowledge; metaphysical theories; ad hoc;

  Sammanfattning : In this essay I examine the plausibility of theism and naturalism. I will do this by applying the principle of simplicity as a criterion for measuring the probability of these two worldviews. Theism is the view that God exist as a transcendent being and that the ultimate reality is personal. LÄS MER

 3. 3. Värdeförankringsprocessen i två trosförståelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Walch Tomas; [2017]
  Nyckelord :Paul Tillich; Francis A. Schaeffer; moraliska värden; existentiell trosförståelse; metafysisk trosförståelse; icke-teism;

  Sammanfattning : Uppsatsen jämför en teistisk-metafysisk och en existentiell trosförståelse när det gäller deras förklaringar till att en människa har att förhålla sig till vissa värden som objektivt givna, och vad som krävs av en människa för att få tillgång till denna kunskap. Som representant för det teistisk-metafysiska perspektivet används Francis A. LÄS MER

 4. 4. Vi tror på en allsmäktig, allvetande, fullkomligt god och fri... man? : En feministisk poststrukturalistisk analys av Richard Swinburnes sätt att beskriva Gud.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Olivia Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Feministisk religionsfilosofi; Teism; Gud; Richard Swinburne; Pamela Sue Anderson; Grace M Jantzen; Religiösa Sanningsanspråk; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This essay aims to analyze Richard Swinburne's theistic description of God and investigate whether it is excluding from a feministic perspective. The foundation of this work is built upon the contemporary religio-philosophical debate that criticizes the philosophical work that has transpired since the enlightenment for its unilateral approach and it’s excluding nature. LÄS MER

 5. 5. Vår livgivande kraft, du som är på jorden : Föreställningar om det gudomliga inom ekofeministisk teologi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Oscar Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :ekofeminism; ekoteologi; ekofeministisk teologi; teologi; Gud; Gudinnan; det gudomliga; Rosemary Radford Ruther; Carol Christ; Sallie McFague;

  Sammanfattning : En studie av föreställningar om det gudomliga inom ekofeministisk teologi. Uppsatsen behandlar teologerna Rosemary Radford Ruether, Carol Christ och Sallie McFague. Frågeställningen besvaras med hjälp av en innehållslig idéanalys bestående av två analysfrågor med en rad följdfrågor. LÄS MER