Sökning: "teknik i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade orden teknik i förskolan.

 1. 1. Teknik i förskolan : Förskollärares förståelse för och arbete med teknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Rose-Marie Hägglund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det blir allt mer viktigt i dagens samhälle att inneha en teknisk kompetens, då mycket i vår vardag innehåller teknik är det därför viktigt att teknikundervisning startar redan vid tidig ålder. Syftet med denna intervjustudie är att öka kunskapen om förskollärares arbete med teknik i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Titta där, en bro till : Vad uttrycker barn i ålder 2,5-3 år om broar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Natalie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Children`s working theory; engineering in preschool; technical system; younger childrens expressions; Barns arbetsteorier; teknik i förskolan; tekniska system; yngre barns uttryck;

  Sammanfattning : The intention with this study is to look into what and how children at the age of two and a half and three years old expresses about bridges. The study is qualitative and have been completed with unstructured pre- and after interveiews and participant observation with two different groups with in total four children that have been introduced to different materials representing bridges. LÄS MER

 3. 3. ”Det var bara där uppe som den var mycket sne” : En learning study om vardagsteknik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Persson; Lovisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Learning study - Stödyta - Teknik i förskolan - Tyngdpunkt - Variationsteori;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att genom förskollärarens förhållningssätt ta reda på hur förskolebarns förståelse kan utvecklas för ett teknikrelaterat lärandeobjekt. För att ta reda på det har en learning study genomförts. Lärandeobjektet är tyngdpunkt och stödyta. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ett hjälpmedel, ingen spelmaskin!” : En kvalitativ studie om hur lärplattan används i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Möllerström; Alexandra Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ikt; lärplatta; förskollärare; tillgänglighet; förhållningssätt; arbetssätt;

  Sammanfattning : Inledning I vår studie är lärplattan som digitalt verktyg i fokus. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat hur olika användningen av digital teknik kan se ut i förskolorna. I läroplan 1998 (rev. 2016) är målen för digital teknik diffusa samtidigt som målen i den nya läroplan 2018 skrivs fram mer tydligt. LÄS MER

 5. 5. TAKK - ett stöd för alla? : En jämförande studie om TAKK som hjälpmedel för barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sophie Stattin; Terese Wallin; [2019]
  Nyckelord :AKK; förskola; interaktion; kommunikation; språkutveckling; TAKK;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ur förskollärares perspektiv synliggöra konkreta skillnader i språkutvecklingen hos ettåringar med hjälp av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) i förskolan. Det är en jämförande, kvalitativ enkätstudie som utfördes på två skilda förskoleavdelningar i samma kommun. LÄS MER