Sökning: "teknik i framtid"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden teknik i framtid.

 1. 1. A Tour of the Past, Using Augmented Reality for a Story

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Brantberg; [2018]
  Nyckelord :Augmented Reality; Mixed Reality; Vuforia; limitations; user experience.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Augmented Reality (AR) är på uppgång och många företag lägger miljontals dollar i branschen. Både Google och Apple har nyligen släppt sina egna AR SDK’er som kommer att köras på miljontals enheter inom en snar framtid. AR är verkligen fascinerande och har sagts vara nästa miljard-industri. LÄS MER

 2. 2. Grundlärares attityder till handskrift : En litteraturstudie om handskriftens betydelse idag och imorgon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Urban Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :handstil; handskrift; skrivstil; textning; grundlärare; attityd; skola; pedagogik;

  Sammanfattning : I den alltjämt pågående digitaliseringen i skolan ökar också antalet digitala verktyg i skriftspråks­under­visningen. Som följd minskar kraven om handskrift och i media målas skrivande för hand upp som en döende konst. LÄS MER

 3. 3. En posthumanistisk animerad framtid

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Robin Ahlqvist; Djerf Raymond; [2018]
  Nyckelord :Posthumanism; Designfiction; Technological Development; Animation; Sound Design; Posthumanism; Designfiktion; Teknologisk utveckling; Animation; Ljuddesign;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete undersöker hur man med animering och ljuddesign i en designprocess kan illustrera en jämställd och ansvarsfull teknologisk framtid utifrån posthumanistiska teorier och filosofier. Under arbetets gång har vi undersökt animationsmetoder, deltagande design, ljuddesign och teknik samt den teknologiska utvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Staden och hållbarheten : En kvalitativ studie av Norra Djurgårdsstadens program för hållbar stadsplanering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Emma Sundberg Wallman; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhet; stadsutveckling; Norra Djurgårdsstaden; natur; människa; miljö;

  Sammanfattning : Idag är vår tid präglad av klimatförändringar, miljöproblem, naturkatastrofer, minskad natur och- ekologiskt mångfald. En stor orsak till dagens miljöproblem är utbredningen av städerna, vilket har lett till att städerna allt oftare utvecklas inom kontexten av ’hållbar utveckling’ för att minska påfrestningar på natur och miljö. LÄS MER

 5. 5. Innovation genom additiv tillverkning

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Dennis Ståhl; Siyu Guo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additiv tillverkning, AM, är en teknik som utvecklas med stormsteg. Konventionella tillverkningsmetoder, som exempelvis svarvning eller formgjutning, är begränsade när det kommer till att ta fram produkter med komplexa geometrier och därför är AM ett bra komplement. LÄS MER