Sökning: "teknik och vårdmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden teknik och vårdmiljö.

 1. 1. Oro, ångest och klaustrofobi vid magnetresonanstomografi. En litteraturstudie om patienter upplevelser.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alina Kato Morad; Ramin Bokharai; [2019-08-22]
  Nyckelord :röntgensjuksköterska; ångest; klaustrofobi; MRT; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund. Magnetresonanstomografi (MRT) är en avancerad teknik som utvecklas fort. MRT är känd för att ge en väl detaljerad bild av anatomin på människor där det är viktig för att identifiera patologi. Tekniken är smärtfri och till skillnad från annan röntgenteknik så använder sig inte MRT-kameran av någon joniserande strålning. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av vårdmiljö på operations- och intensivvårdsavdelning : Systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maida Shatri; Anna Garmefelt; [2018]
  Nyckelord :Surgical patients; ICU-patients; patient experiences; healthcare environment; systematic review; life world perspectives; Kirurgiska patienter; IVA-patienter; patienternas upplevelser; vårdmiljö; systematisk litteraturstudie; livsvärldsperspektiv;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Vårdmiljön på operations- och intensivvårdsavdelningen är avancerad och högteknologisk. Att vara patient och behöva vårdas på sjukhus innebär att komma till en främmande miljö med risk att förlora kontroll över sig själv och behöva överlämnas till andra. LÄS MER

 3. 3. ”Det är svårt att få till vila här – vi måste ju göra vårt jobb också” Betydelsen av vila och sömn för intensivvårdspatienter

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Berggren; Emma Gullman; [2017-08-09]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdspatienter; vila; sömn; intensivvårdssjuksköterska; Critical care; intensive care patients; rest; sleep; critical care nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som är svårt kritiskt sjuka har många gånger ingen ytterligare förmåga att hantera den utsatthet och exponering som medföljer intensivvård. Intensivvårdspatienter lider ofta av brist på sömn och vila vilket är besvärande då sömnbrist kan leda till både fysiska och psykiska komplikationer vilka förlänger lidande och återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskans vårdande av patienter med kontinuerlig njurersättningsterapi : En observationsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Fredriksson; Sebastian Sporrong; [2016]
  Nyckelord :intensivvårdssjuksköterska; CRRT; patient; patientsäkerhet; vårdande;

  Sammanfattning : Continuous Renal Replacement Therapy, CRRT, är idag den behandling som oftast används inom intensivvården hos patienter i behov av dialys. Ett ökande antal studier genomförs för att förbättra CRRT behandlingen för patienten, men få studier belyser intensivvårdssjuksköterskans vårdande när det gäller skötsel och att upprätthålla CRRT. LÄS MER

 5. 5. Inte vara rädd för att använda tekniken : Anestesisjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att arbeta i en högteknologisk vårdmiljö

  Magister-uppsats, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Gerle; Pernilla Köllås; [2015]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; erfarenheter; högteknologi; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskans vardag kännetecknas av en omfattande användning av avancerad teknik. Kännedom om teknisk apparatur/utrustning behövs för att kunna behärska teknologier på ett tryggt och säkert sätt. LÄS MER